bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
MRiF przygotował nowe rozporządzanie ws. badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń

MRiF przygotował nowe rozporządzanie ws. badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń

Dodano: 2017-09-05

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do art. 290 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Czytaj więcej:

Rozporządzenie zostało zmienione wskutek obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). Zgodnie z art. 261 tej ustawy, minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej przez firmę audytorską oraz zakres informacji zawartych w sprawozdaniu biegłego rewidenta, uwzględniając istotność danych zawartych w sprawozdaniu o wypłacalności i kondycji finansowej.

Pliki do pobrania

uzas._rozp._mfir_ws._badania_sprawozdan_zu.pdf
rozp._mfir_ws._badania_sprawozdan_zu.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...