bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Można ubezpieczyć się także od braku słońca czy wiatru

Można ubezpieczyć się także od braku słońca czy wiatru

Dodano: 2022-09-02

Postępujące i coraz bardziej namacalne zmiany klimatyczne zmuszają firmy do uwzględniania ryzyka klimatycznego, a co z tym związane, zakupu ubezpieczeń z tego obszaru np. pogodowych, niekoniecznie związanych ze zjawiskami ekstremalnymi.

Przykładowymi produktami są polisy od złej pogody dla biur podróży, od ciepłej zimy dla elektrociepłowni albo od zbyt małej liczby godzin słonecznych dla farm fotowoltaicznych. Chodzi tu o zapobieganie ryzyku blackout-u (z powodu zwiększonej konsumpcji energii przez urządzenia chłodzące w upalne lata) czy braku wody dla elektrowni (z powodu susz).

Co do tego pierwszego, według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w okresie letnim 12-godzinna przerwa w dostawach energii elektrycznej w skali całego kraju wiązałaby się ze stratą prawie czterech mld zł. Jednak nawet lokalne kilkugodzinne przerwy w dostawie prądu mogą być katastrofalne dla dużych zakładów przemysłowych.

Z kolei w temacie ekstremalnych zjawisk pogodowych i ich wpływu na działalność biznesową – zaburzają one powiązania gospodarcze i łańcuchy dostaw.

W związku z tym główne obszary ubezpieczeń to:

  • Ubezpieczenia majątkowe lub upraw obejmujące np. powódź czy suszę.
  • Ubezpieczenia parametryczne wykorzystywane w przypadku, gdy inne ubezpieczenia zawierają istotne wyłączenia dla firm. Bazują na wystąpieniu określonego zdarzenia, zagrażającego działalności danego przedsiębiorcy. Wystąpienie tego parametru (najczęściej pogodowego), nie szkoda, decyduje o wysokości odszkodowania. Istotny jest zatem wiarygodny pomiar parametru. Przykładem jest tu ubezpieczenie od gradobicia dla samochodów składowanych bez zadaszenia, gdzie parametrem uruchamiającym wypłatę odszkodowania są kamienie gradowe o wielkości trzech cm.
  • Odpowiednie zarządzanie ryzykiem – chodzi tu o prewencję i rozproszenie.

Warto zaznaczyć też trend do ubezpieczania od zjawisk pogodowych nieuznawanych powszechnie za groźne, ale mających znaczny wpływ na działalność biznesową. Za przykład posłużą tu ubezpieczenia biur podróży od złej pogody, firm ciepłowniczych od ciepłej zimy itd. Podobnie skonstruuje się ubezpieczenia majątkowe dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych – chroniące zarówno w przypadku ich uszkodzenia, jak i niskiej efektywności spowodowanej brakiem słońca.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...