bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Mniej Europejczyków umiera na choroby serca

Mniej Europejczyków umiera na choroby serca

Dodano: 2016-05-05
Publikator: Eurostat

Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w 2013 r. zmarło 1,1 mln obywateli Unii Europejskiej w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. Choroby te wciąż są główną przyczyną zgonów w krajach członkowskich UE, chociaż ich liczba systematycznie spada.

Blisko co 5. zgon w 2013 r. nastąpił w wyniku udaru (433 tys. zgonów) lub zawału serca (644 tys. zgonów). Liczba ta jest jednak o 6,5 p.p. mniejsza niż w 2000 r.

Dla Polski dane te prezentują się podobnie. Śmierć z powodu zawału lub udaru poniosło 73 tys. osób, tj. co 5. zgon w 2013 r. nastąpił w wyniku ww. chorób. W 2013 r. co 10. zgon został spowodowany zawałem serca, a udar stanowił przyczynę 8,5 proc. wszystkich zgonów. W przypadku całej Unii Europejskie dane te przedstawiają się odpowiednio 12,9 proc. i 8,7 proc.  

Najgorzej jest na Litwie, gdzie co trzecia śmierć spowodowana była zawałem serca. Z kolei najlepiej pod tym względem wypadają Francuzi – tylko 6 na 100 osób zmarła z powodu ataku serca. W przypadku udarów najgorszą statystykę mają Bułgarzy – co piąty z nich umiera z tego powodu. W najlepszej pod tym względem Francji, tylko 5,7% zgonów spowodowanych jest udarem.

Z raportu organizacji European Heart Network and European Society of Cardiology wynika, że choroby układu krążenia i choroba niedokrwienna serca kosztują gospodarkę Unii Europejskiej ok. 250 mld euro rocznie, z czego połowa przypada na koszty opieki zdrowotnej, 30% na spadek produktywności chorych (spadek wydajności pracy, skrócenie czasu, etc.), a pozostałe 20% przypada na wydatki związane z opieką m. in. osób po udarach (rehabilitacja, opieka pielęgniarska).

Przeciętny obywatel UE ponosi ok. 500 euro kosztów rocznie związanych z leczeniem i zapobieganiem chorobom serca – w kwocie tej mieszczą się składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatki oraz prywatne wydatki na leczenie lub opiekę.

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...