bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Ministerstwo Sprawiedliwości: Nowy system wnoszenia opłat sądowych

Ministerstwo Sprawiedliwości: Nowy system wnoszenia opłat sądowych

Dodano: 2016-04-05
Publikator: Dziennik Ustaw

Minister Sprawiedliwości w Rozporządzeniu z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016 poz. 408) wprowadził nowy system płatności elektronicznej, który rozpocznie funkcjonowanie od dnia 1 lipca 2016 r. System umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowych poprzez specjalnie dopasowany do tego celu system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. Usługa niestety będzie wiązała się z wnoszeniem dodatkowych opłat (prowizji), a po potwierdzeniu przekazania płatności nie będzie można dochodzić jej zwrotu.

W związku z powyższym zmianie ulegnie także forma znaków opłaty sądowej. Rozporządzenie zakłada, że będą one generowane przez system. Skasowanie znaku będzie odbywać się poprzez odznaczenie ich w systemie jako „wykorzystany”.

Ponadto, zostanie zniesiony limit wysokości opłaty sądowej. A więc, będzie możliwe wygenerowanie znaku o wartości wymaganej do wniesienia wniosku, czy innego dokumentu sądowego. Jedyne ograniczenia, jakie będzie nakładał system, to maksymalna ilość jednorazowo wykorzystywanych znaków opłaty sądowych. Minister Sprawiedliwości ustalił limit 10 znaków.

Dotychczas używane znaki opłaty sądowej będą uznawane do dnia 31 grudnia 2017 r. Po tej dacie nie będzie możliwości ich zwrotu.

Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 1 lipca 2016 r. Uchylą one dotychczasowo obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199 ze zm.).

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...