bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Ministerstwo Rozwoju zareagowało na wyłudzenia opłat za wpis do CEIDG

Ministerstwo Rozwoju zareagowało na wyłudzenia opłat za wpis do CEIDG

Dodano: 2016-12-16
Publikator: Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju wystosowało specjalny komunikat, w którym odwołało się do ostatnich prób wyłudzeń pieniędzy od nowych przedsiębiorców. Oszuści wysyłali maile lub listy do przedsiębiorstw, w których wzywali do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

MR przypomina w komunikacie, że wszelkie czynności związane z ww. wpisem są bezpłatne. Poza tym, system nie wysyła żadnej korespondencji wzywającej do uiszczenia opłat. Jak wskazuje MR, CEIDG informuje każdego przedsiębiorcę zakładającego konto o braku jakichkolwiek opłat związanych z wpisem. Taka wiadomość jest przesyłana do każdej osoby nowo zarejestrowanej w systemie wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu, a także na formularzach papierowych umieszczony została taki komunikat.

MR podnosi także, że podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę przedsiębiorców przed ponoszeniem nieuzasadnionych opłat, a każde zgłoszenie przekazuje do prokuratury.

„Do przedsiębiorców oraz urzędników skierowane zostały również wiadomości z ostrzeżeniem i prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez nie rejestrów. Ponadto, w systemie CEIDG wprowadzone zostały zmiany, które utrudniają filtrowanie bazy danych według kryteriów, którymi posługiwały się prywatne rejestry” – podało MR w komunikacie.

CEIDG jest oficjalnym rejestrem jednoosobowych działalności gospodarczych. W przeciwieństwie do innych, komercyjnych rejestrów za wpis do rejestru nie jest pobierana opłata. MR zaleca wszystkim uważną lekturę pism pochodzących z komercyjnych rejestrów oraz składania zawiadomień do prokuratury w przypadku, gdy poniosło się stratę wskutek nieuczciwych działań oszustów.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...