bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ministerstwo Finansów: projekt zmian podatku VAT

Ministerstwo Finansów: projekt zmian podatku VAT

Dodano: 2016-03-29
Publikator: Ministerstwo Finansów

21 marca 2016 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt wprowadzenia zryczałtowanej formy podatku VAT dla podatników, których roczne obroty nie przekraczają sumy 150 tys. zł. Projekt też zakłada podniesienie wysokości progu podlegania VAT z obecnych 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Propozycje powstały w wyniku analiz sektora małych przedsiębiorstw przeprowadzonych przez resort. Wykazały one, że firmy osiągające maksymalne roczne przychody do 150 tys. zł stanowią 51 % podatników VAT w Polsce, ale w sumie generują jedynie 0,84 % łącznego obrotu wszystkich podatników VAT. Dochód państwa z tytułu podatku VAT od małych przedsiębiorstw wyniósł w 2014 r. 121 mln zł.

Ministerstwo Finansów chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT. Dla większości z nich rozliczanie podatku VAT stanowi uciążliwą czynność, którą ma zastąpić jedna, zryczałtowana, uproszczona forma ryczałtu kwotowego lub procentowego od obrotu. Poza tym, Ministerstwo chce podnieść próg podlegania podatkowi VAT do kwoty 200 tys. zł. W przypadku podatników, których roczne obroty są wyższe od zaproponowanej wysokości progu także będą obowiązywać uproszczone zasady rozliczania podatku VAT. Obecny obowiązujący próg 150 tys. zł (ok. 37 333 euro) mieści się w średnim pułapie limitów obowiązujących w krajach UE. Dla przykładu we Francji ta wartość mieści się w przedziale od 82 200 do 32 900 euro w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, w Irlandii próg ten wynosi 75.000 lub 37.500 euro rocznie.

„Nowe reguły realizowałyby zasadę uproszczenia i uszczelniania, którą kieruje się MF. Dzięki uwolnieniu setek tysięcy podatników od wymogów administracyjnych, można by skoncentrować działania administracji podatkowej na monitoringu podatników o większych obrotach, czyli tam gdzie powstaje zasadnicza część luki VAT” – mówi minister finansów Paweł Szałamacha.

Zmiany dotyczące VAT muszą uzyskać derogację od Komisji Europejskiej. Chociaż Ministerstwo jest przekonane, że są one zgodne z art. 395 dyrektywy VAT, który umożliwia krajom członkowskim uzyskanie odstępstw od stosowania ogólnych zasad dyrektywy.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...