bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ministerstwo Finansów: projekt zmian podatku VAT

Ministerstwo Finansów: projekt zmian podatku VAT

Dodano: 2016-03-29
Publikator: Ministerstwo Finansów

21 marca 2016 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt wprowadzenia zryczałtowanej formy podatku VAT dla podatników, których roczne obroty nie przekraczają sumy 150 tys. zł. Projekt też zakłada podniesienie wysokości progu podlegania VAT z obecnych 150 tys. zł do 200 tys. zł.

Propozycje powstały w wyniku analiz sektora małych przedsiębiorstw przeprowadzonych przez resort. Wykazały one, że firmy osiągające maksymalne roczne przychody do 150 tys. zł stanowią 51 % podatników VAT w Polsce, ale w sumie generują jedynie 0,84 % łącznego obrotu wszystkich podatników VAT. Dochód państwa z tytułu podatku VAT od małych przedsiębiorstw wyniósł w 2014 r. 121 mln zł.

Ministerstwo Finansów chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom podatników VAT. Dla większości z nich rozliczanie podatku VAT stanowi uciążliwą czynność, którą ma zastąpić jedna, zryczałtowana, uproszczona forma ryczałtu kwotowego lub procentowego od obrotu. Poza tym, Ministerstwo chce podnieść próg podlegania podatkowi VAT do kwoty 200 tys. zł. W przypadku podatników, których roczne obroty są wyższe od zaproponowanej wysokości progu także będą obowiązywać uproszczone zasady rozliczania podatku VAT. Obecny obowiązujący próg 150 tys. zł (ok. 37 333 euro) mieści się w średnim pułapie limitów obowiązujących w krajach UE. Dla przykładu we Francji ta wartość mieści się w przedziale od 82 200 do 32 900 euro w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, w Irlandii próg ten wynosi 75.000 lub 37.500 euro rocznie.

„Nowe reguły realizowałyby zasadę uproszczenia i uszczelniania, którą kieruje się MF. Dzięki uwolnieniu setek tysięcy podatników od wymogów administracyjnych, można by skoncentrować działania administracji podatkowej na monitoringu podatników o większych obrotach, czyli tam gdzie powstaje zasadnicza część luki VAT” – mówi minister finansów Paweł Szałamacha.

Zmiany dotyczące VAT muszą uzyskać derogację od Komisji Europejskiej. Chociaż Ministerstwo jest przekonane, że są one zgodne z art. 395 dyrektywy VAT, który umożliwia krajom członkowskim uzyskanie odstępstw od stosowania ogólnych zasad dyrektywy.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...