bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ministerstwo Finansów analizuje skutki podatku bankowego

Ministerstwo Finansów analizuje skutki podatku bankowego

Dodano: 2016-05-18

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską, że ministerstwo finansów pracuje nad analizą informacji odnośnie funkcjonowania podatku bankowego. – Jeżeli będzie trzeba, resort (red.) wprowadzi korekty w tym podatku – stwierdził minister.

– Ministerstwo Finansów z należytą uwagą monitoruje funkcjonowanie podatku od niektórych instytucji finansowych i na bieżąco analizuje dane rynkowe, także pod kątem potencjalnego unikania opodatkowania. Jeżeli prowadzone analizy wykażą celowość wprowadzenia korekt do ustawy, Ministerstwo Finansów podejmie adekwatne działania w tym zakresie i przedstawi plany odpowiednich zmian – poinformował Janczyk w odpowiedzi na interpelację poselską Pawła Kobylińskiego z Nowoczesnej.

Na zarzucane przez opozycję dysproporcje co do oczekiwanej wysokości wpływów do budżetu państwa tytułem tego podatku a realnymi wysokościami odprowadzanego podatku bankowego Janczyk odwołał się do doświadczeń krajów, w których podobny system podatkowy już funkcjonuje. – Z doświadczeń międzynarodowych (np. w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Węgrzech) wynika, że podatki od sektora finansowego na ogół przynosiły mniejsze wpływy budżetowe od pierwotnie zakładanych – zastrzegł Janczyk.

Wiceminister wyjaśnił, że w kwestii wątpliwości w zakresie zachwiania konkurencyjności polskich instytucji bankowych w stosunku do banków międzynarodowych, okazało się, że wyniki finansowe za I kwartał br. instytucji bankowych działających w Polsce (w tym banków o przewadze polskiego kapitału) są lepsze od oczekiwań. – Wskazuje to na stabilną kondycję sektora bankowego i dobre perspektywy jego rozwoju – zapewnił Janczyk.

Obalił również opinie specjalistów odnośnie spadku zainteresowania zagranicznych inwestorów polskim sektorem bankowym. Dodał, że udział krajowych inwestorów w strukturze własności sektora bankowego w Polsce w latach 2008-2015 systematycznie się zwiększa (z poziomu ok. 28 proc. w 2008 r. do poziomu ok. 40 proc. w 2015 r.). – Wydaje się zatem, że trend wzrostowy może potwierdzać zaufanie krajowych inwestorów do sektora i w efekcie doprowadzić w przyszłości do przewagi kapitału krajowego nad zagranicznym – ocenił wiceminister.

Podatek bankowy wszedł w życie 1 lutego br. Stawka podatku wynosi 0,44 proc. od wartości aktywów. W marcu wpływy z podatku wyniosły 364,2 mln zł, podczas gdy ustawa budżetowa przewiduje, że do końca roku powinny one wynieść 5,5 mld zł.

Poseł Kobyliński w trakcie swojego wystąpienia podniósł m. in. kwestię, że banki wykorzystują różne metody obchodzenia podatku bankowego. – Podatek ten w formie wprowadzonej w Polsce jest bardzo niedoskonały i podatny na jego obchodzenie. Wpływy do budżetu, jakich oczekuje MF, mogą nie zostać osiągnięte. Banki uciekają w obligacje, programy naprawcze, przerzucają koszty na klienta, a wyspecjalizowane firmy opracowują instrumenty i konstrukcje, minimalizujące opodatkowanie. Raport Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH potwierdza także, że w Polsce ma miejsce międzynarodowe unikanie opodatkowania – zaznaczył poseł.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...