bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ministerstwo Finansów analizuje skutki podatku bankowego

Ministerstwo Finansów analizuje skutki podatku bankowego

Dodano: 2016-05-18

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską, że ministerstwo finansów pracuje nad analizą informacji odnośnie funkcjonowania podatku bankowego. – Jeżeli będzie trzeba, resort (red.) wprowadzi korekty w tym podatku – stwierdził minister.

– Ministerstwo Finansów z należytą uwagą monitoruje funkcjonowanie podatku od niektórych instytucji finansowych i na bieżąco analizuje dane rynkowe, także pod kątem potencjalnego unikania opodatkowania. Jeżeli prowadzone analizy wykażą celowość wprowadzenia korekt do ustawy, Ministerstwo Finansów podejmie adekwatne działania w tym zakresie i przedstawi plany odpowiednich zmian – poinformował Janczyk w odpowiedzi na interpelację poselską Pawła Kobylińskiego z Nowoczesnej.

Na zarzucane przez opozycję dysproporcje co do oczekiwanej wysokości wpływów do budżetu państwa tytułem tego podatku a realnymi wysokościami odprowadzanego podatku bankowego Janczyk odwołał się do doświadczeń krajów, w których podobny system podatkowy już funkcjonuje. – Z doświadczeń międzynarodowych (np. w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Węgrzech) wynika, że podatki od sektora finansowego na ogół przynosiły mniejsze wpływy budżetowe od pierwotnie zakładanych – zastrzegł Janczyk.

Wiceminister wyjaśnił, że w kwestii wątpliwości w zakresie zachwiania konkurencyjności polskich instytucji bankowych w stosunku do banków międzynarodowych, okazało się, że wyniki finansowe za I kwartał br. instytucji bankowych działających w Polsce (w tym banków o przewadze polskiego kapitału) są lepsze od oczekiwań. – Wskazuje to na stabilną kondycję sektora bankowego i dobre perspektywy jego rozwoju – zapewnił Janczyk.

Obalił również opinie specjalistów odnośnie spadku zainteresowania zagranicznych inwestorów polskim sektorem bankowym. Dodał, że udział krajowych inwestorów w strukturze własności sektora bankowego w Polsce w latach 2008-2015 systematycznie się zwiększa (z poziomu ok. 28 proc. w 2008 r. do poziomu ok. 40 proc. w 2015 r.). – Wydaje się zatem, że trend wzrostowy może potwierdzać zaufanie krajowych inwestorów do sektora i w efekcie doprowadzić w przyszłości do przewagi kapitału krajowego nad zagranicznym – ocenił wiceminister.

Podatek bankowy wszedł w życie 1 lutego br. Stawka podatku wynosi 0,44 proc. od wartości aktywów. W marcu wpływy z podatku wyniosły 364,2 mln zł, podczas gdy ustawa budżetowa przewiduje, że do końca roku powinny one wynieść 5,5 mld zł.

Poseł Kobyliński w trakcie swojego wystąpienia podniósł m. in. kwestię, że banki wykorzystują różne metody obchodzenia podatku bankowego. – Podatek ten w formie wprowadzonej w Polsce jest bardzo niedoskonały i podatny na jego obchodzenie. Wpływy do budżetu, jakich oczekuje MF, mogą nie zostać osiągnięte. Banki uciekają w obligacje, programy naprawcze, przerzucają koszty na klienta, a wyspecjalizowane firmy opracowują instrumenty i konstrukcje, minimalizujące opodatkowanie. Raport Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH potwierdza także, że w Polsce ma miejsce międzynarodowe unikanie opodatkowania – zaznaczył poseł.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...