bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ministerstwa Finansów zaproponowało projekt nowelizacji ustaw

Ministerstwa Finansów zaproponowało projekt nowelizacji ustaw

Dodano: 2016-03-08

Ministerstwo Finansów zaproponowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Według twórców projektu transakcje między podmiotami gospodarczymi, które wynosiłyby powyżej 15 tys. zł, będą musiały być opłacane za pomocą konta bankowego albo rachunku w SKOK. Aktualny limit dla tego obowiązku wynosi 15 tys. euro. Projekt wprowadza również sankcję za brak przestrzegania tego wymogu w postaci zakazu rozliczania wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Zdaniem ekspertów wysnuta przez Ministerstwo propozycja nowej sankcji może skomplikować życie przedsiębiorcom. Wielu z nich reguluje swoje zobowiązania przez kompensaty albo potrącenia. Po zmianie przepisów ten sposób rozliczania się z kontrahentem może być niezgodny z prawem, tj. obowiązkiem zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego, co będzie skutkowało wykluczeniem wydatku z kosztów. Nowe regulacje mogą także osłabić i wzbudzić awersję przedsiębiorców do rozliczeń w formie barterowej, gdzie wymianie handlowej podlegają towary lub usługi, a nie gotówka; projektowane przepisy mogą powodować trudności w rozliczaniu transakcji, których przedmiotem będą towary lub usługi nabyte wcześniej w drodze umowy barterowej.

Zdaniem Rządu zmiana przepisów zmusi przedsiębiorców do częstszego stosowania płatności w formie przelewów bankowych jako bezpiecznej formy obrotu pieniężnego. Ponadto, ma ono na celu eliminację szarej strefy, ułatwienie kontroli przepływów finansowych podczas kontroli skarbowej i prawidłowego rejestrowania przepływów finansowych w przedsiębiorstwach, a tym samym usprawnienia opodatkowania dochodów.

Podobne rozwiązania obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej, W Bułgarii i na Węgrzech limit wynosi 5 tys. euro, we Francji, Belgii i Grecji 3 tys. euro, w Hiszpanii 2,5 tys. euro i w Portugalii 1 tys. euro.

Rząd chce, aby przepisy weszły w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...