bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt hodowlanych w 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił maksymalne sumy ubezpieczeń upraw i zwierząt hodowlanych w 2018 r.

Dodano: 2017-10-11

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2018 r.

Powyższe rozporządzenie wynika z art. 5 ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt hodowlanych. Nakłada ono na ministra obowiązek określenia corocznie do dnia 30 listopada tych sum ubezpieczenia, które będą obowiązywać na następny rok.

Określenie maksymalnych sum ubezpieczenia ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej upraw producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

Sumy zostały wyliczone na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2016 i Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Kwoty ubezpieczenia stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie upraw i maksymalnego osiągniętego w Polsce plonu w danej grupie. Tabela zawierająca te wskaźniki znajduje się w uzasadnieniu rozporządzenia, dostępnym do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, w 2018 r. maksymalne sumy ubezpieczenia na wybrane uprawy rolne (1 ha) wynoszą: 10.650 zł dla zbóż, 129.600 zł dla warzyw gruntowych, 9,900 zł dla rzepaku i rzepiku, 84.500 zł dla truskawek. Natomiast w przypadku wybranych zwierząt hodowlanych stawki te wynoszą: 14.000 zł dla bydła, 10.200 zł dla koni, 65 zł dla kaczek, 1.330 zł dla strusi.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem znajduje się w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

rozp._ws._maks._sum_ubezpieczenia_w_rolniczych.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...