bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
MIiB potwierdza, że nie prowadzi prac nad zmianą przepisów dot. czasowego wyrejestrowania aut

MIiB potwierdza, że nie prowadzi prac nad zmianą przepisów dot. czasowego wyrejestrowania aut

Dodano: 2017-06-12

Od zeszłego roku w Sejmie co pewien czas są przedstawiane propozycje zmiany przepisów, które będą uwzględniały możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdów. Stosowne projekty ustaw w tej kwestii złożył klub poselski Kukiz ’15. Pierwszy z nich został odrzucony w trakcie 36. posiedzenia Sejmu RP w dniu 27 lutego 2017 r.

– Jest do dotkliwe zwłaszcza dla posiadaczy pojazdu kolekcjonerskiego, zabytkowego, historycznego lub unikatowego zakupionego w celu przeprowadzenia remontu lub konserwacji i zarejestrowania na żółte tablice. Ponadto, obecny stan prawny nie uwzględnia faktu, że niektóre pojazdy są używane jedynie sezonowo. Dotyczy to zwłaszcza motocykli, motorowerów i samochodów o nadwoziu typu kabriolet – tak pisał w interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poseł Piotr Liroy-Marzec.

Ostatni ze zgłoszonych projektów – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, po odbyciu konsultacji publicznych, w dniu 5 kwietnia br. został skierowany do prac w Komisji Infrastruktury, gdzie czeka na zakończenie stosownych prac i rozpoczęcie kolejnego etapu prac legislacyjnych. 

Redakcja portalu interia.pl zwróciła się do departamentu prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z pytaniem o przebieg prac nad tym projektem. Również zapytała, czy rząd planuje przyspieszenie prac nad tą propozycją.

W odpowiedzi rzecznik prasowy resortu infrastruktury i budownictwa, Szymon Huptyś wyjaśnił, że „Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie czasowego wyrejestrowania pojazdu”.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację posła Artura Gierada dot. „zawieszenia ubezpieczenia OC dla kierowców pojazdów samochodowych stojących na tzw. kołkach” wyraziło podobne stanowisko. „Systemowym rozwiązaniem obowiązującym w polskim prawodawstwie, które ma zapewnić ciągłość ubezpieczenia, jest powiązanie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z rejestracją pojazdu. Zgodnie z ogólną zasadą posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego. Jednocześnie umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego. Tym samym przez cały okres zarejestrowania pojazdu na jego posiadaczu ciąży obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC. Przedmiotowe powiązanie ubezpieczenia OC komunikacyjnego z rejestracją pojazdu zostało podyktowane zapewnieniem gwarancyjnego charakteru tego ubezpieczenia i koniecznością zapewnienia skuteczności ochrony osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Należy więc podkreślić, iż w przypadku wyrejestrowania pojazdu umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa. Kwestie związane z wyrejestrowaniem pojazdów mechanicznych są uregulowane w ustawie – Prawo o ruchu drogowym” – czytamy w stanowisku MF.

„Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że w związku z konstrukcją umowy ubezpieczenia, w każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji z zakładem ubezpieczeń wysokości składki ubezpieczeniowej, np. w związku z mniejszym ryzykiem z uwagi na stałe lub przejściowe wyłączenie pojazdu z ruchu” – dodało ministerstwo.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...