bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Międzynarodowe warsztaty UOKiK – Jak skutecznie zwalczać kartele

Międzynarodowe warsztaty UOKiK – Jak skutecznie zwalczać kartele

Dodano: 2016-10-27

W dniu 25 października 2016 r. odbyły się międzynarodowe warsztaty organizowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące skutecznego zwalczania karteli. Jest to jedna z najbardziej szkodliwych dla rynku i konsumentów praktyk ograniczających konkurencję.

Spotkanie towarzyszyło obradom Grupy Roboczej Europejskiej Sieci Konkurencji ds. Karteli, w których wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajowych organów ochrony konkurencji, polskich i zagranicznych ekspertów zajmujących się prawem antymonopolowym i reprezentanci świata nauki.

– Walka ze zmowami jest szczególnie trudna w dobie intensywnego rozwoju nowych technologii. Nie oznacza to jednak, że uczestnicy zmów mogą spać spokojnie. Organy antymonopolowe także rozwijają swoje metody wykrywania karteli. Temu właśnie poświęcone jest nasze spotkanie. Wymianie doświadczeń i wiedzy na temat zapobiegania i eliminowania porozumień ograniczających konkurencję – powiedział Prezes UOKiK Marek Niechciał podczas otwarcia warsztatów.

Pierwsza część dyskusji dotyczyła wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami. Omówiono, kiedy taka praktyka stanowi ograniczenie konkurencji. Przedstawiciele Holandii, Włoch, Litwy oraz Komisji Europejskiej zaprezentowali przykłady decyzji, w których stwierdzono naruszenie przepisów.

Drugi panel warsztatu poświęcony był strategiom dochodzeniowym urzędów antymonopolowych. Dyskutowano m.in. nad skutecznością programu leniency. W Niemczech w ok. 50 proc. spraw zastosowano program łagodzenia kar. We Francji natomiast, odsetek ten wyniósł prawie 70 proc. Przedstawiciele Węgier i Polski mówili, że w ich krajach potrzebne jest zwiększenie skuteczności tego narzędzia.

„Zdaniem panelistów przed skorzystaniem z leniency może powstrzymywać przedsiębiorców m.in. obawa przed odrzuceniem wniosku, czy pozwami podmiotów, które chciałyby uzyskać odszkodowanie za straty powstałe w wyniku działalności kartelu. Kolejnym powodem są zaszłości historyczne, które powodują, że ujawnienie informacji o niedozwolonych praktykach nie jest społecznie akceptowane. Ponadto większa liczba wniosków leniency idzie w parze ze skutecznością wykrywania karteli oraz surowymi karami za naruszenia” – czytamy na stronie UOKiK.

Na koniec poruszono temat pozyskiwania informacji od tzw. sygnalistów, czyli informatorów, którzy mają wiedzę o istnieniu zmowy. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. w Niemczech oraz na Węgrzech.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...