bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Microinsurance

Microinsurance

Dodano: 2016-04-07

Microinsurance to koncepcja oferowania ubezpieczeń. Po raz pierwszy znalazła zastosowanie w latach ’90 ubiegłego stulecia. Microinsurance stanowią usługę ochronną w ramach mikrofinansowania.

Możemy zetknąć się z wieloma definicjami idei microinsurance. Poniżej znajdują się najciekawsze z nich:

  • Ochrona osób o niskich dochodach przeciwko szczególnym zagrożeniom w zamian za regularne płatności premii proporcjonalne do prawdopodobieństwa i kosztów ryzyka związanego;
  • Urządzenie przeniesienia ryzyka; charakteryzują się niskimi składkami i niskimi limitami pokrycia, a przeznaczone są dla osób o niskich dochodach nie obsługiwanych przez typowy system ubezpieczeń społecznych (Micro Insurance Academy, Indie, 2007).
  • Ubezpieczenia, które są dostępne dla ludności o niskich dochodach, finansowane przez wiele różnych podmiotów, ale działające zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami ubezpieczeniowymi. Co ważne, oznacza to, że ryzyko zabezpieczone w ramach polityki microinsurance jest zarządzane w oparciu o zasady ubezpieczeń i składek (Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Ubezpieczeniowego, 2007).
  • Mechanizm ochrony biednych ludzi przed ryzykiem (wypadek, choroba, śmierć w rodzinie, klęsk żywiołowych, etc.) w zamian za iuszczanie składek ubezpieczeniowych dostosowanych do ich potrzeb, dochodów i poziomu ryzyka (Microinsurance Innovation MOP, 2008).

To co łączy wszystkie definicje, to specyficzna grupa targetowa tych produktów. Microinsurance obejmują ochroną osoby znajdujące się poza sektorem ubezpieczeń zarówno prywatnych jak i społecznych oraz także osoby, wobec których oferta komercyjnych zakładów ubezpieczeń jest nieodpowiednia.

Microinsurance działają podobnie jak typowe ubezpieczenia, łącząc jednostkowe ryzyka i rozprzestrzeniając je na całe grupy ubezpieczonych oraz usprawniając zarządzanie tym ryzykiem. Microinsurance funkcjonują na zasadzie utajonego przedsiębiorstwa, niezależnego od makroekonomii, gdzie głównym celem jest zebranie i połaczenie w jeden sytem finansowy różnych ryzyk, występujących w grupach osób najuboższych, oraz źródeł finansowania w celu zapewnienia ochrony finansowej dla wszystkich członków w razie wystąpienia zdefiniowanych ryzyk.

Najczęściej w ramach microinsurance oferowane są ubezpieczenia życiowe oraz w sektorze ubezpieczeń majątkowych ubezpieczenia mieszkań (od zniszczeń, kradzieży). Również często można spotkać ubezpieczenia: upraw rolnych, od pożaru, zdrowotne, od niepełnosprawności, czy katastrof naturalnych.

Microinsurance występują w najuboższych krajach, tj. Mali, Bangladesz, gdzie sektor ten wymaga ciągłej poprawy i nadzoru ze strony organów kontrolnych, regulacji. Potrzeby wprowadzenia ulepszeń wynikają głównie z trudności systemu microinsurance wobec zmian w makroekonomii, sytuacji gospodarczej danego kraju.

Microinsurance aktualnie są dystrybuowane różnymi kanałami. Generalnie wykorzystuje się 4: model agencyjny, model pełnego pakietu, model zindywidualizowany (konsument uczestniczy w całym procesie powstawania produktu: od jego projektu po dystrybucję), model grupowy.

Posiadanie microinsurance nie jest obowiązkowe. Składka jest obliczana jedynie w wielkości pozwalającej na pokrycie przyszłych świadczeń. System polega na takich samych procesach jak w przypadku tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych: gromadzenie składek, wypłaty rekompensat osobom pokrzywdzonym wskutek wystąpienia zdefiniowanego ryzyka, gwarancje wypłacalności.

Microinsurance są uważane za instrumenty przydatne w rozwoju gospodarki. Oferują one zabezpieczenie ryzyka osobom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, które nie posiadają dostępu do ubezpieczeń społecznych, czy prywatnych. Dzięki microinsurance mogą oni liczyć na uzyskanie wsparcia finansowego w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Dają też szansę na szybkie usunięcie szkód i zapewniają jednostkową stabilizację ekonomiczną.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...