bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Michał Krupiński odwołany z funkcji prezesa PZU

Michał Krupiński odwołany z funkcji prezesa PZU

Dodano: 2017-03-23

Rada Nadzorcza PZU SA na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 roku podjęła decyzję o odwołaniu Michała Krupińskiego z funkcji prezesa zarządu PZU i ze składu zarządu, poinformowała spółka. Odwołanie jest ważne z dniem 22 marca.

Michał Krupiński sprawował funkcję prezesa PZU przez 14 miesięcy. Przyczyny jego odwołania nie są znane. Natomiast, w mediach pojawiają się spekulacje, że decyzja Rady Nadzorczej jest związana z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa i przejęciem kontroli nad zakładem ubezpieczeń przez Ministra Rozwoju i Finansów (czytaj więcej: PZU nadzorowane przez Ministra Finansów i Rozwoju).

W komunikacie Rady Nadzorcza towarzystwa wskazała, że „mając w szczególności na uwadze dobre praktyki ładu korporacyjnego spółek publicznych, celem Rady Nadzorczej jest zapewnienie profesjonalnej i harmonijnej współpracy w ramach zarządu oraz pomiędzy zarządem i radą nadzorczą spółki”.

„Jest to niezbędne dla sprawnej realizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej PZU, budującej trwałą wartość dla akcjonariuszy, przyjazne otoczenie pracy dla pracowników oraz stałą poprawę jakości usług dla klientów. Właściwa współpraca w ramach zarządu oraz pomiędzy organami PZU SA zapewnia wysoką reputację spółki na rynku” – powiedział cytowany w komunikacie Paweł Górecki, przewodniczący rady nadzorczej PZU.

Michał Krupiński został powołany przez radę nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa w styczniu 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła tę uchwałę w maju ubiegłego roku (czytaj więcej: KNF: zgoda na powołanie Michała Krupińskiego na Prezesa Zarządu PZU).

Michał Krupiński od 2011 roku był prezes zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch. Odpowiadał tam za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowania na rynkach prywatnych oraz publicznych. Doradzał w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

Wcześniej w latach 2008 – 2011 Alternate Executive Director – Członek rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Współdecydował o propozycjach pożyczek i gwarancji IBRD, kredytów i gwarancji IDA, IFC, gwarancji inwestycji oraz strategii i politykach Banku Światowego.

W latach 2006 – 2008 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór właścicielski. Nadzorował też program konsolidacji sektora energetyki.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...