bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Michał Gajewski nowym prezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK

Michał Gajewski nowym prezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK

Dodano: 2016-05-17

Rada Nadzorcza Banku Zachodniego WBK na wczorajszym posiedzeniu powołała Michała Gajewskiego na stanowisko prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK. Jednocześnie bank złoży wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na pełnienie przez Michała Gajewskiego funkcji prezesa Zarządu banku. Stanowisko będzie mógł objąć w momencie wypełnienia obecnych zobowiązań zawodowych.

Nowy prezes przejmie kierownictwo w trzecim pod względem wielkości banku w Polsce z aktywami na poziomie 139,7 mld zł, o stabilnej pozycji rynkowej, wysokim współczynniku adekwatności kapitałowej i najwyższym w sektorze wskaźnikiem rentowności. Bank Zachodni WBK jest liderem pod względem efektywności i w oparciu o zdefiniowaną strategię dąży do tego, aby stać się najlepszym bankiem na rynku.

– Nowy prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK to bardzo doświadczony menedżer. Jestem przekonany, że sprawnie pokieruje świetnym zespołem współpracowników, aby pomimo pełnego wyzwań otoczenia rynkowego, w jakim obecnie funkcjonują polskie instytucje finansowe, realizować ambitną strategię dalszego rozwoju. Wierzę, że pod jego kierownictwem bank pokaże możliwość jeszcze skuteczniejszego dbania o potrzeby klientów, umacniania swojej pozycji na rynku, aktywnego wspierania polskiej gospodarki oraz zapewniania satysfakcjonującego zysku akcjonariuszom – mówi Gerry Byrne, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK. – Jako Przewodniczący Rady Nadzorczej będę w pełni wspierał Michała Gajewskiego w realizacji jego celów, które z pewnością skutecznie przyczynią się do dalszego rozwoju Banku Zachodniego WBK – dodaje.

Obecna pozycja banku to dowód, że realizacja strategii opartej na zrównoważonym rozwoju przynosi wymierne korzyści. Bank Zachodni WBK od kilku ostatnich lat jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce, stając się w ten sposób jedną z kluczowych instytucji świadczących usługi finansowe i przyczyniając się do rosnącej siły polskiej gospodarki. 

Strategia Banku Zachodniego WBK zakłada szybsze tempo wzrostu banku niż konkurencyjnych instytucji oraz osiągnięcie wyróżniającej pozycji na rynku usług finansowych. Bank chce to osiągnąć m.in. poprzez koncentrację na kliencie, w tym budowanie z nim dobrych i długotrwałych relacji. W ramach strategii bank dąży do możliwie najszerszego wsparcia klientów w rozwoju; szybkiej i prostej obsługi we wszystkich kanałach dostępu oraz poprawy satysfakcji klienta dzięki umożliwieniu mu ciągłego dostępu do szerokiej oferty produktowej. Celem banku jest być najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, który dba o lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych. 

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...