bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Michael Lösche z Concordia Polska TUW o ubezpieczeniach rolnych

Michael Lösche z Concordia Polska TUW o ubezpieczeniach rolnych

Dodano: 2017-11-07

Michael Lösche, członek zarządu Concordia Polska TUW uważa, iż do największych przyszłościowych wyzwań w Polsce, przed jakimi stoją towarzystwa ubezpieczające rolnictwo, należy cyfryzacja w regulacji szkód oraz wprowadzenie ubezpieczenia od ryzyka suszy.

Podczas jesiennego sezonu ubezpieczeń upraw, Concordia zaobserwowała duże zapotrzebowanie gospodarstw na ubezpieczenie od ryzyk pogodowych, a zwłaszcza od szkód powstających wskutek złego przezimowania. Michael Lösche wskazał jakie zmiany są potrzebne, aby ubezpieczenia stały się jeszcze bardziej powszechne wśród rolników.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...