bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
MFW: Ubezpieczenia zagrażają stabilności światowej gospodarki

MFW: Ubezpieczenia zagrażają stabilności światowej gospodarki

Dodano: 2016-04-05
Publikator: Międzynarodowy Fundusz Monetarny

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed systematycznym wzrostem ryzyka braku stabilności finansowej ze strony ubezpieczycieli. Takie wnioski znalazły się w raporcie dotyczącym globalnej stabilności finansowej, który jest systematycznie, co pół roku, opracowywany przez MFW.  

Fundusz wskazał w nim, że poziom ryzyka w gospodarce znacznie wzrósł w ostatnich latach, głównie poprzez znaczące powiększanie się udziału sektora ubezpieczeń, zwłaszcza ubezpieczeń na życie, w światowym rynku kapitałowym. W raporcie przedstawiciele Funduszu wzywają polityków do podjęcia konsekwentnych kroków, mających na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu ubezpieczeń, który w opinii MFW obecnie najbardziej zagraża globalnej stabilności ekonomicznej.

Ostrzeżenie MFW zostało wydane dzień po sądowym zablokowaniu nadzoru nad zakładem ubezpieczeń wydanym w Stanach Zjednoczonych. Sprawa była wielokrotnie przywoływana w trakcie prezentacji raportu. Fundusz uważa takie sytuacje, kiedy zdejmuje się nadzór organów administracji nad działalnością poszczególnych zakładów ubezpieczeń, jako szczególnie zagrażające dla dalszego rozwoju sektora ubezpieczeń i gospodarki światowej. Właśnie w braku stosowania odpowiednich i skutecznych narzędzi nadzoru nad firmami ubezpieczeniowymi przez organy administracyjne, MFW dostrzega źródło możliwej destabilizacji i powiększającego się niebezpieczeństwa.  

Twórcy raportu uważają, że zagrożenie szczególnie dotyczy rejonu Europy i Ameryki Północnej, gdzie zwiększa się wskutek rozprzestrzeniania się ryzyka ze strony sektora ubezpieczeń na system bankowy.

Gaston Gelos – koordynator raportu i szef działu stabilności finansowej w MFW w trakcie poniedziałkowej prezentacji podał przykład agencji, bez wymienienia jej nazwy, stanowiącej dla firm ubezpieczeniowych wsparcie we wdrażania kryteriów Zarządzania Stabilności Finansowej jako środka do neutralizacji aktualnego zagrożenia, np. Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeniowych (the International Association of Insurance Supervisors) stworzyło kryteria identyfikowania firm ubezpieczeniowych jako ważnych podmiotów dla globalnego systemu finansowego. Już 9 instytucji zostało zakwalifikowanych do tej grupy przez Stowarzyszenie. Chociaż MFW sądzi, że taką kwalifikacją powinno objąć się również mniejsze podmioty działają w sektorze ubezpieczeń.

Twórcy raportu uważają, że odpowiedni i konieczny nadzór ubezpieczeniowy powinien wypełnić lukę powstałą pomiędzy mikro i makro nadzorze, skupiając się na pośrednich i mniejszych firmach ubezpieczeniowych. To właśnie w nich MFW dostrzega największe zagrożenie dla stabilności globalnego rynku finansowego, gdyż wielokrotnie ich działalność jest pomijana przez organy kontrolujące rynek.

Autorzy rekomendują podjęcie przez regulatorów rynku ubezpieczeniowego takich działań jak: częstsze kontrolowanie mniejszych podmiotów ubezpieczeniowych, buforowanie kapitału, zwłaszcza wobec zmian koniunktury gospodarczej, regularne testowanie systemu wypłacalności, co ma pomóc w identyfikowaniu probabilistycznego ryzyka kryzysu bądź upadłości danej instytucji.

Raport dostępny na stronie: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/index.htm

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...