bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
MF zatwierdził wnioskowanie do rejestru agentów online

MF zatwierdził wnioskowanie do rejestru agentów online

Dodano: 2020-05-26

W dniu 22 maja br. Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Zgodnie z nowymi przepisami, możliwe będzie składania wniosków o wpis oraz jego zmianę na podstawie skanów dokumentów.

Aktualnie nie ma możliwości zgromadzenia przez zakład ubezpieczeń niezbędnych do wpisu oryginałów dokumentów lub wykonania ich poświadczonej kopii. Zakład ubezpieczeń będzie musiał uzupełnić wymagane dokumenty w ciągu 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego.

– Dlatego, aby ułatwić wpis do prowadzonego przez KNF rejestru agentów ubezpieczeniowych, wprowadzamy czasową możliwość ich składania na podstawie skanów – wyjaśnia Kościński.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...