bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
MF zapowiada nową ustawę o dystrybucji ubezpieczeń

MF zapowiada nową ustawę o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 2016-07-05

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ma ona zastąpić ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Wprowadzi ona zmiany prokonsumenckie polegające na eliminacji obecnych zagrożeń dla interesów klienta.

Przygotowanie ustawy związane jest z przyjętą w dniu 20 stycznia 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywą w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Insurance Distribution Directive – IDD). Dyrektywa ma na celu ujednolicenie przepisów regulujących dystrybucję ubezpieczeń na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa zaś, którą zapowiada MF, ma wprowadzić nowe zasady związane z dystrybucją ubezpieczeń w Polsce, m. in. zwiększy obowiązki informacyjne ubezpieczycieli. Ponadto dystrybutorzy ubezpieczeń będą musieli szerzej informować klientów o ubezpieczeniu, trybie opłacania składek czy rozwiązaniu umowy. Działania te mają na celu lepsze zrozumienie oferowanego ubezpieczenia przez konsumenta.

Nowa ustawa ma wprowadzić szereg obowiązków względem klienta. Między innymi ma narzucić obowiązek ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru otrzymywanego wynagrodzenia. Kolejnym przykładem nowego rozwiązania prawnego, które wprowadzi ustawa, będzie obowiązek ustalenia potrzeb i wymagań klienta, które pozwolą dobrać idealną polisę. Mają one również ułatwić proces reklamacyjny oraz składanie skarg przez klientów i organizacje konsumenckie w związku ze swoją działalnością. Wprowadzone mają zostać również obowiązkowe szkolenia zawodowe.

Przepisy prokonsumenckie zostały wprowadzone wraz z nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w styczniu 2016 r. Ustawa ta reguluje działalność zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Projektowana ustawa ma natomiast określić zasady dystrybucji ubezpieczeń osobowych i majątkowych prowadzoną zarówno przez agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz zakłady ubezpieczeń, jak i banki, dealerów samochodowych czy biura podróży. Ponadto, ma zwiększyć zakres rozwiązań ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podała, że planowany termin przyjęcia projektu to II kwartał 2017 roku.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...