bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
MF: stanowisko w sprawie ubezpieczeń sprzętu elektronicznego

MF: stanowisko w sprawie ubezpieczeń sprzętu elektronicznego

Dodano: 2017-11-06
Publikator: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację posła Piotra Liroya-Marca dot. produktów ubezpieczeniowych, a dokładnie ubezpieczeń sprzętu elektronicznego (czytaj więcej: Interpelacja poselska w sprawie ubezpieczeń sprzętu elektronicznego).

Jak wskazuje MF, w zaprezentowanym stanowisku, obecnie w Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP procedowany jest projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa wprowadzać będzie szereg rozwiązań mających na celu poprawę obowiązujących regulacji z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz rozszerzenie zakresu przepisów na wszystkie kanały dystrybucji.

„Dystrybutorem ubezpieczeń w rozumieniu projektowanej ustawy jest więc, obok zakładu ubezpieczeń, agenta i brokera ubezpieczeniowego, również agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, rozumiany jako przedsiębiorca prowadzący dystrybucję ubezpieczeń jako działalność uboczną, spełniający określone warunki. Agentami oferującymi ubezpieczenia uzupełniające w świetle projektowanej ustawy są m.in. sieci handlowe oraz operatorzy telekomunikacyjni. Po wejściu w życie ustawy podmioty te będą zobowiązane do spełnienia szeregu obowiązków o charakterze prokonsumenckim” – wyjaśnia MF.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...