bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
MF przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach

MF przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach

Dodano: 2016-04-18

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach. Projekt ma na celu zaimplementowanie do polskiego systemu legislacyjnego regulacji unijnych. Polska ma czas na wprowadzenie zmian do 17 czerwca 2016 r.

Projekt zakłada powstanie katalogu czynności zakazanych dla firm audytorskich, które badają m. in. jednostki zainteresowania publicznego (JZP). Unijne rozporządzenie obejmuje 11 obszarów, w których zostały wskazane czynności zakazane, są to: usługi podatkowe, prawne, kadrowe, w zakresie wyceny i księgowości, prowadzenie działań promocyjnych. MF chce, aby w ustawie znalazły się także regulacje dotyczące wyceny wartości aktywów funduszy inwestycyjnych. Z drugiej strony, projektodawcy chcą wprowadzić pewne odstępstwa od unijnych przepisów, np. pozwolić firmom audytorskim na dokonywanie deklaracji podatkowych, obliczanie podatku i przygotowywanie wycen.

Projekt przewiduje też zmniejszenie opłat i kar pieniężnych dla biegłych rewidentów. Dla osób fizycznych byłoby to 250 tys. zł (pierwotnie planowano kwotę 4 mln zł). W przypadku osób prawnych wysokość kary byłaby ustalana w oparciu o wysokość przychodów na poziomie 10 % tej kwoty bez uwzględnienia poprzednich maksymalnych limitów.

W ostatniej wersji projektu zmieniono też zapisy dotyczące opłat obejmujących nadzór nad rynkiem audytorskim. Pierwotny tekst projektu przewidywał, że opłaty te dla firm badających JZP będą wynosić 7 proc. przychodów. Obecna wersja zakłada opłaty stanowiące równowartość 5,5 proc. przychodów.

Zmianie poddano również maksymalny czas trwania współpracy jednostki z sektora JZP z firmą audytorską: z 8 do 10 lat.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...