bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
MF przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach

MF przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach

Dodano: 2016-04-18

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach. Projekt ma na celu zaimplementowanie do polskiego systemu legislacyjnego regulacji unijnych. Polska ma czas na wprowadzenie zmian do 17 czerwca 2016 r.

Projekt zakłada powstanie katalogu czynności zakazanych dla firm audytorskich, które badają m. in. jednostki zainteresowania publicznego (JZP). Unijne rozporządzenie obejmuje 11 obszarów, w których zostały wskazane czynności zakazane, są to: usługi podatkowe, prawne, kadrowe, w zakresie wyceny i księgowości, prowadzenie działań promocyjnych. MF chce, aby w ustawie znalazły się także regulacje dotyczące wyceny wartości aktywów funduszy inwestycyjnych. Z drugiej strony, projektodawcy chcą wprowadzić pewne odstępstwa od unijnych przepisów, np. pozwolić firmom audytorskim na dokonywanie deklaracji podatkowych, obliczanie podatku i przygotowywanie wycen.

Projekt przewiduje też zmniejszenie opłat i kar pieniężnych dla biegłych rewidentów. Dla osób fizycznych byłoby to 250 tys. zł (pierwotnie planowano kwotę 4 mln zł). W przypadku osób prawnych wysokość kary byłaby ustalana w oparciu o wysokość przychodów na poziomie 10 % tej kwoty bez uwzględnienia poprzednich maksymalnych limitów.

W ostatniej wersji projektu zmieniono też zapisy dotyczące opłat obejmujących nadzór nad rynkiem audytorskim. Pierwotny tekst projektu przewidywał, że opłaty te dla firm badających JZP będą wynosić 7 proc. przychodów. Obecna wersja zakłada opłaty stanowiące równowartość 5,5 proc. przychodów.

Zmianie poddano również maksymalny czas trwania współpracy jednostki z sektora JZP z firmą audytorską: z 8 do 10 lat.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...