bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
MEN o ubezpieczeniach szkolnych

MEN o ubezpieczeniach szkolnych

Dodano: 2017-08-29

Ministerstwo Edukacji Narodowej w biuletynie dla rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego podejmuje temat ubezpieczeń szkolnych. MEN przypomina, że są one dobrowolne, a odpowiedzialność za szkody powstałe podczas lekcji ponosi dyrektor placówki lub nauczyciel.

W broszurze zwrócono uwagę, że ubezpieczenie NNW uczniów jest dodatkową ochroną – wykupienie polisy zależy jedynie od woli rodziców. Przypomniano, że rodzic posiada prawo wyboru ubezpieczyciela i nie musi godzić się na ofertę przedstawioną przez dyrekcję instytucji. Ponadto, ministerstwo wskazało, że rodzic ma prawo wglądu do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy dyrekcją a ubezpieczycielem.

„Rodzice powinni pamiętać, że dyrektor szkoły, nauczyciel lub opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno podczas lekcji, jak również podczas wycieczki organizowanej przez szkołę. Taka odpowiedzialność istnieje niezależnie od faktu objęcia uczniów ubezpieczeniem” – czytamy w opracowaniu przygotowanym przez MEN.

W broszurze zawarto również o obowiązku posiadania ubezpieczenia NNW i kosztów leczenia podczas szkolnego wyjazdu za granicę. Ponadto, szkoła ma obowiązek zapewnić ochronę ubezpieczeniową w ramach polisy NWW na okres obowiązkowych praktyk zawodowych.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...