bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
mBank wygrał z frankowiczem

mBank wygrał z frankowiczem

Dodano: 2017-06-23

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do apelacji pozwanego banku i zmienił wyrok I instancji na korzyść instytucji bankowej.

Sąd orzekł, że postanowienia zawarte w umowie kredytu waloryzowanego w walucie obcej są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumenta. Jednak powództwo kredytobiorcy oddalił. Sąd stwierdził, że bank posiadał dowolność w kształtowaniu kursów walutowych w oparciu o własne wskaźniki. W ten sposób ryzyko pomiędzy bankiem a konsumentem było równo rozłożone. A zatem w opinii sądu indeksacja jest zgodna z prawem. Ponadto, wskazał, że kredytobiorca mógł nie zdecydować się na ten produkt.

Sąd wskazał też, że na kredytobiorcy ciąży obowiązek wykonania zobowiązania. Ponadto, w opinii sądu, konsument powinien był przedstawić wyliczenia, które będą potwierdzały, że dokonał nadpłaty w wyniku stosowanego przez bank spreadu. Natomiast, jak wskazał SO, konsument wybrał najbardziej korzystne dla siebie rozwiązanie tego sporu.

Źródło: Forbes.pl

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...