bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Marsh, rynek finansowy i COVID-19

Marsh, rynek finansowy i COVID-19

Dodano: 2020-03-27

Red. beinsured poprosiła przedstawicieli instytucji z sektora finansowego o podzielenie się pomysłami i przemyśleniami, jak ich firma radzi sobie w tym trudnym czasie epidemii oraz jakie przewidują skutki pandemii w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw i rynku finansowego w Polsce.

Wierzymy, że prezentowane pomysły i spostrzeżenia mogą stać się inspiracją dla innych, a stąd już krótka droga do znalezienia najlepszych rozwiązań. Naszym rozmówcom zadawaliśmy trzy pytania:

  • Jakie procedury i wewnętrzne rozwiązania wdrożyła Państwa firma w związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego?
  • Jak pandemia wpłynie na rynek finansowy w Polsce?
  • Jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw może wywołać aktualna sytuacja?

W kolejnym już wydaniu wypowiedzi udzielił Artur Grześkowiak, prezes Marsh Polska:

„Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID‑19 w Polsce i na świecie stawia przed firmami nowe wyzwania, które wymagają podjęcia odpowiednich kroków i zaplanowania skutecznych działań zapobiegawczych dla zachowania bezpieczeństwa pracowników i ciągłości działalności biznesowej.

W wielu branżach, w tym także finansowej, istotna jest możliwość przeniesienia procesów, przy jednoczesnym zapewnieniu kompleksowej obsługi klienta. Większość przedsiębiorstw przechodzi na tryb pracy zdalnej, skupiając swoje działania na realizacji wcześniej wyznaczonych celów, czyli staramy się pracować „normalnie”, z uwzględnieniem pojawiających się wytycznych rządu oraz służby zdrowia.

Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem. Posiadamy i, od wielu lat, rozbudowujemy protokoły postępowania na wypadek chorób zakaźnych. Dedykowany zespół Business Resilience Management odpowiada za przygotowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz utrzymanie ciągłości działalności. Regularnie monitoruje rozwój sytuacji i wdraża odpowiednie działania. W skład zespołu wchodzą doświadczeni eksperci z różnych dziedzin działalności spółki w Polsce – m.in. specjaliści z działu IT, w zakresie komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej, zarządzania zasobami ludzkimi, czy zarządzający biurami.

W miarę rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa wdrożyliśmy szereg procedur i środków ostrożności w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów – m.in.:

  • wprowadzenie ograniczeń, a dziś już całkowite zawieszenie podróży biznesowych;
  • przesunięcie terminów konferencji organizowanych przez Marsh;
  • przejście na tryb pracy zdalnej;
  • zapewnienie pracownikom bardziej elastycznych warunków pracy oraz dodatkowych szkoleń w tym okresie;
  • organizowanie spotkań wewnętrznych oraz zewnętrznych rozmów z klientami w trybie online/virtual meetings.

Kluczowa jest oczywiście stała komunikacja z pracownikami. Warto wysłuchać jakie mają potrzeby, problemy czy obawy, aby złagodzić uczucie niepokoju i przygotować na wdrożenie planów, opartych na zmieniających się zaleceniach rządów i przedstawicieli służby zdrowia.

Równie ważna jest komunikacja z Klientami i naszymi partnerami biznesowymi. Obecnie kontynuujemy współpracę, realizujemy nasze bieżące zadania, tylko w innej formie. Nasi brokerzy i inni specjaliści są do dyspozycji Klientów, na bieżąco reagujemy na pojawiające się problemy oraz potrzeby. Ponadto, Marsh, oraz inne spółki należące do Grupy Marsh&McLennan Companies, przygotowały dedykowaną stronę internetową – centrum informacji, gdzie na bieżąco dzielimy się obserwacjami oraz rozwiązaniami w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, istotnymi w obliczu pandemii. Nasi eksperci przygotowują komentarze oraz artykuły w wybranych obszarach, dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Ponadto zapewniamy naszym klientom i partnerom biznesowym bieżąca dystrybucję i dostęp do tych informacji.

Wpływ pandemii na gospodarkę będzie duży – dotyczy to praktycznie każdego sektora działalności, chociaż kwestią czasu jest powrót do normalnych mechanizmów rynkowych sprowadzających się do „gry” pomiędzy podażą, a popytem.

Firmy zweryfikują i usprawnią wiele procesów związanych z zachowaniem ciągłości działalności biznesowej – teraz mamy czas na ich przetestowanie oraz wprowadzenie zmian na wypadek kolejnych sytuacji kryzysowych.

Dużo mówi się też o rynku pracy – niektóre firmy odkładają procesy rekrutacyjne, część prowadzi je w formie wideokonferencji. W czasie pandemii pracodawcy mogą zweryfikować swoje potrzeby kadrowe, a to może wpłynąć na intensywność rekrutacji w kolejnych kwartałach tego roku. Z kolei po stronie pracowników, skłonność do podejmowania ryzyka i zmian w okresie niepewności również jest ograniczona.

W przypadku naszej branży, aktualnie nie obserwujemy drastycznych zmian w ofertach ubezpieczeniowych. Otrzymujemy natomiast wiele zapytań o poszczególne produkty, wyłączenia oraz prognozy rynku ubezpieczeniowego, szczególnie w kontekście dostępności poszczególnych zakresów pokrycia, limitów odpowiedzialności, czy tez kształtowania się cen. Wszystkie analizy w tym zakresie publikujemy w naszych regularnych raportach (m.in.: Marsh Global Insurance Market Index) oraz bieżących publikacjach w związku z COVID-19”.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...