bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
„Lokowanie środków w przedsięwzięcia inwestycyjne zawsze obarczone jest ryzykiem”

„Lokowanie środków w przedsięwzięcia inwestycyjne zawsze obarczone jest ryzykiem”

Dodano: 2022-07-29
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko trzem spółkom z grupy kapitałowej HRE Investments – spółce-matce, Hreit oraz Heritage Real Estate. Grożą im kary finansowe do 10 proc. obrotu każdej z firm. Zarzuty postawiono dwóm osobom zarządzającym tymi podmiotami, którym grozi sankcja pieniężna do dwóch mln zł. Sprawa dotyczy potencjalnego wprowadzania konsumentów w błąd przy sprzedaży udziałów spółek deweloperskich. Wszczęto także dziesięć postępowań w sprawie nieudzielenia informacji w toku postępowania wyjaśniającego.

Przedsiębiorcy, wobec których toczy się postępowanie, oferują konsumentom inwestycje w postaci nabycia udziałów w spółkach celowych, które mają realizować projekty deweloperskie. Powyższe zostało niewłaściwie przedstawione konsumentom. Oferta nie wskazywała na możliwe istotne ryzyka, w związku z czym konsumenci mogli nawet mieć pewność co do zwrotu inwestycji. Warto jednak podkreślić, że w przypadku takich inwestycji, środki inwestorów nie są w żaden sposób zabezpieczane. Nie ma gwarancji ich zwrotu (poza niewiążącymi zapewnieniami spółek). Co więcej, kapitału udziałowców nie dotyczą przepisy chroniące nabywców mieszkań, ponieważ nie kupują oni lokali, lecz inwestują w akcje spółek, które mają je wybudować. W tej sytuacji deweloperzy z grupy HRE Investments nie musieli więc do swoich projektów angażować własnych środków finansowych, gdyż ryzyko niepowodzenia budowy lub sprzedaży mieszkań, przerzucono na konsumentów-inwestorów.

HRE Investments, Hreit oraz osiem spółek z tej grupy kapitałowej zostało wezwanych w trakcie postępowania wyjaśniającego do udzielenia informacji i przekazania dokumentów. Jednak przedsiębiorcy przez długi czas tego nie robili, a ostatecznie wypełnili swój obowiązek ze znacznym opóźnieniem. Jeden z nich w ogóle nie zareagował na wezwanie. Obecnie grożą im kary pieniężne, gdyż zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek współpracować z Prezesem UOKiK podczas postępowania wyjaśniającego. Oznacza to udzielanie odpowiedzi na zadane pytania czy udostępnianie potrzebnych dokumentów.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...