bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
„Lokowanie środków w przedsięwzięcia inwestycyjne zawsze obarczone jest ryzykiem”

„Lokowanie środków w przedsięwzięcia inwestycyjne zawsze obarczone jest ryzykiem”

Dodano: 2022-07-29
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko trzem spółkom z grupy kapitałowej HRE Investments – spółce-matce, Hreit oraz Heritage Real Estate. Grożą im kary finansowe do 10 proc. obrotu każdej z firm. Zarzuty postawiono dwóm osobom zarządzającym tymi podmiotami, którym grozi sankcja pieniężna do dwóch mln zł. Sprawa dotyczy potencjalnego wprowadzania konsumentów w błąd przy sprzedaży udziałów spółek deweloperskich. Wszczęto także dziesięć postępowań w sprawie nieudzielenia informacji w toku postępowania wyjaśniającego.

Przedsiębiorcy, wobec których toczy się postępowanie, oferują konsumentom inwestycje w postaci nabycia udziałów w spółkach celowych, które mają realizować projekty deweloperskie. Powyższe zostało niewłaściwie przedstawione konsumentom. Oferta nie wskazywała na możliwe istotne ryzyka, w związku z czym konsumenci mogli nawet mieć pewność co do zwrotu inwestycji. Warto jednak podkreślić, że w przypadku takich inwestycji, środki inwestorów nie są w żaden sposób zabezpieczane. Nie ma gwarancji ich zwrotu (poza niewiążącymi zapewnieniami spółek). Co więcej, kapitału udziałowców nie dotyczą przepisy chroniące nabywców mieszkań, ponieważ nie kupują oni lokali, lecz inwestują w akcje spółek, które mają je wybudować. W tej sytuacji deweloperzy z grupy HRE Investments nie musieli więc do swoich projektów angażować własnych środków finansowych, gdyż ryzyko niepowodzenia budowy lub sprzedaży mieszkań, przerzucono na konsumentów-inwestorów.

HRE Investments, Hreit oraz osiem spółek z tej grupy kapitałowej zostało wezwanych w trakcie postępowania wyjaśniającego do udzielenia informacji i przekazania dokumentów. Jednak przedsiębiorcy przez długi czas tego nie robili, a ostatecznie wypełnili swój obowiązek ze znacznym opóźnieniem. Jeden z nich w ogóle nie zareagował na wezwanie. Obecnie grożą im kary pieniężne, gdyż zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek współpracować z Prezesem UOKiK podczas postępowania wyjaśniającego. Oznacza to udzielanie odpowiedzi na zadane pytania czy udostępnianie potrzebnych dokumentów.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...