bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: PIU

Pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń wyraziła swoje stanowisko w zakresie Raportu Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczącego ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W piśmie PIU dokonało oceny Raportu oraz sposobu jego publikacji. PIU wskazało, że tezy Raportu zostały przygotowane na podstawie niewielkiej liczby skarg, które dotyczą mniej niż sześciu setnych promila klientów. W ocenie PIU w Raporcie bezkrytycznie przyjęto relacje skarżących i z góry odrzucono wszelkie argumenty zakładów ubezpieczeń. W ww. piśmie PIU podważyło wiarygodność i poprawność metodologiczną Raportu.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/List_RzU_raport_UFK_1.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...