bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: PIU

Pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń wyraziła swoje stanowisko w zakresie Raportu Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczącego ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W piśmie PIU dokonało oceny Raportu oraz sposobu jego publikacji. PIU wskazało, że tezy Raportu zostały przygotowane na podstawie niewielkiej liczby skarg, które dotyczą mniej niż sześciu setnych promila klientów. W ocenie PIU w Raporcie bezkrytycznie przyjęto relacje skarżących i z góry odrzucono wszelkie argumenty zakładów ubezpieczeń. W ww. piśmie PIU podważyło wiarygodność i poprawność metodologiczną Raportu.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/List_RzU_raport_UFK_1.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...