bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: PIU

Pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń wyraziła swoje stanowisko w zakresie Raportu Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczącego ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W piśmie PIU dokonało oceny Raportu oraz sposobu jego publikacji. PIU wskazało, że tezy Raportu zostały przygotowane na podstawie niewielkiej liczby skarg, które dotyczą mniej niż sześciu setnych promila klientów. W ocenie PIU w Raporcie bezkrytycznie przyjęto relacje skarżących i z góry odrzucono wszelkie argumenty zakładów ubezpieczeń. W ww. piśmie PIU podważyło wiarygodność i poprawność metodologiczną Raportu.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/List_RzU_raport_UFK_1.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...