bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: PIU

Pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń wyraziła swoje stanowisko w zakresie Raportu Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczącego ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W piśmie PIU dokonało oceny Raportu oraz sposobu jego publikacji. PIU wskazało, że tezy Raportu zostały przygotowane na podstawie niewielkiej liczby skarg, które dotyczą mniej niż sześciu setnych promila klientów. W ocenie PIU w Raporcie bezkrytycznie przyjęto relacje skarżących i z góry odrzucono wszelkie argumenty zakładów ubezpieczeń. W ww. piśmie PIU podważyło wiarygodność i poprawność metodologiczną Raportu.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/List_RzU_raport_UFK_1.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...