bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
List do Ministra Finansów dotyczący raportu UFK

List do Ministra Finansów dotyczący raportu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: PIU

Polska Izba Ubezpieczeń, w związku z wydaniem przez Rzecznika Ubezpieczonych w dniu 7 grudnia 2012 r. Raportu w sprawie ubezpieczeń na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, skierowała 4 stycznia 2013 r. pismo do Ministra Finansów w celu ochrony interesów członków Izby. W piśmie tym PIU wyraziło aprobatę dla podejmowanych wspólnie przez organy państwa i uczestników rynku finansowego na zasadach dialogu i współpracy działań mających na celu wypracowanie rozwiązań prokonsumenckich, odpowiadających na potrzeby rynku i zapotrzebowanie klientów. Jednocześnie PIU skrytykowało podejmowanie działań odrębnie przez poszczególne organy państwowe, bez konsultacji z innymi podmiotami na rynku ubezpieczeniowym, takimi jak wydanie przez Rzecznika Ubezpieczonych Raportu z 7 grudnia 2012 r. W piśmie PIU zaproponowało zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyliby przedstawiciele PIU, ZBP, RZU, KNF, MF oraz ewentualnie innych zainteresowanych podmiotów.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/List_MF_raport_UFK.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...