bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
List do Ministra Finansów dotyczący raportu UFK

List do Ministra Finansów dotyczący raportu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: PIU

Polska Izba Ubezpieczeń, w związku z wydaniem przez Rzecznika Ubezpieczonych w dniu 7 grudnia 2012 r. Raportu w sprawie ubezpieczeń na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, skierowała 4 stycznia 2013 r. pismo do Ministra Finansów w celu ochrony interesów członków Izby. W piśmie tym PIU wyraziło aprobatę dla podejmowanych wspólnie przez organy państwa i uczestników rynku finansowego na zasadach dialogu i współpracy działań mających na celu wypracowanie rozwiązań prokonsumenckich, odpowiadających na potrzeby rynku i zapotrzebowanie klientów. Jednocześnie PIU skrytykowało podejmowanie działań odrębnie przez poszczególne organy państwowe, bez konsultacji z innymi podmiotami na rynku ubezpieczeniowym, takimi jak wydanie przez Rzecznika Ubezpieczonych Raportu z 7 grudnia 2012 r. W piśmie PIU zaproponowało zorganizowanie spotkania, w którym uczestniczyliby przedstawiciele PIU, ZBP, RZU, KNF, MF oraz ewentualnie innych zainteresowanych podmiotów.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/List_MF_raport_UFK.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...