bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Link4 wykonuje decyzję Prezesa UOKiK

Link4 wykonuje decyzję Prezesa UOKiK

Dodano: 2017-05-15

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zamieściło na swojej stronie internetowej informację o wykonywaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. praktyki wypowiadania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez klientów towarzystwa.

Na początku października zeszłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż praktyka spółki Link4 dotycząca przedłużania umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC może naruszać prawa konsumentów.

Jak wynikało z ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego, towarzystwo kwestionowało oświadczenia woli ubezpieczonych, którzy po automatycznym przedłużeniu okresu ubezpieczenia chcieli wypowiedzieć umowę z Link4. Spółka tłumaczyła, że taką możliwość konsument ma jedynie wówczas, kiedy nie odpowie na pismo, tj. nie zapłaci określonej w nim składki (czytaj więcej: UOKiK wszczął postępowanie w sprawie Link4 dotyczące przedłużania umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC).

Prezes Urzędu wydał opinię, zgodnie z którą automatyczne przedłużenie umowy OC p.p.m. będzie skuteczne, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania ubezpieczenia, czy też nie. W obu przypadkach konsument powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy ze spółką, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Towarzystwo ubezpieczeń w toku tego postępowania zobowiązało się zmienić kwestionowaną przez Urząd praktykę w ten sposób, że w sytuacji gdy konsument po otrzymaniu pisma z informacją o ubezpieczeniu na kolejny okres dokona zapłaty składki ubezpieczeniowej w wysokości wskazanej w treści pisma (również przed upływem ostatniego dnia bieżącego okresu ubezpieczenia), to umowa ubezpieczenia zawarta na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia będzie uznawana za umowę ubezpieczenia OC p.p.m. zawartą w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z powyższym spółka nie będzie kwestionować skuteczności wypowiedzenia takich umów, przekazało Link4 w komunikacie.

Towarzystwo zobowiązało się ponadto do skomunikowania się z klientami, których wypowiedzenia umów nie zostały uznane za skuteczne. Link4 zapyta się tych konsumentów, czy podtrzymują złożone wypowiedzenie i domagają się proporcjonalnego zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres następujący po wypowiedzeniu, czy żądają uznania ochrony ubezpieczeniowej za istniejącą w tym okresie. Także zgodnie z komunikatem, jeżeli uznanie wypowiedzenia za skuteczne w konkretnym wypadku mogłoby mieć negatywne skutki prawne dla konsumenta, spółka pouczy go o tym.

Zobowiązania towarzystwa zostało zaakceptowane przez Prezesa UOKiK w decyzji nr RPZ 1/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...