bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Link4 wykonuje decyzję Prezesa UOKiK

Link4 wykonuje decyzję Prezesa UOKiK

Dodano: 2017-05-15

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zamieściło na swojej stronie internetowej informację o wykonywaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. praktyki wypowiadania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przez klientów towarzystwa.

Na początku października zeszłego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż praktyka spółki Link4 dotycząca przedłużania umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC może naruszać prawa konsumentów.

Jak wynikało z ustaleń UOKiK i Rzecznika Finansowego, towarzystwo kwestionowało oświadczenia woli ubezpieczonych, którzy po automatycznym przedłużeniu okresu ubezpieczenia chcieli wypowiedzieć umowę z Link4. Spółka tłumaczyła, że taką możliwość konsument ma jedynie wówczas, kiedy nie odpowie na pismo, tj. nie zapłaci określonej w nim składki (czytaj więcej: UOKiK wszczął postępowanie w sprawie Link4 dotyczące przedłużania umów ubezpieczenia komunikacyjnego OC).

Prezes Urzędu wydał opinię, zgodnie z którą automatyczne przedłużenie umowy OC p.p.m. będzie skuteczne, jeśli konsument nie wypowie umowy niezależnie od tego, czy zapłacił składkę wskazaną w otrzymanym piśmie przed upływem obowiązywania ubezpieczenia, czy też nie. W obu przypadkach konsument powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy ze spółką, jeżeli w tym samym czasie posiada ubezpieczenie OC w innym zakładzie ubezpieczeń.

Towarzystwo ubezpieczeń w toku tego postępowania zobowiązało się zmienić kwestionowaną przez Urząd praktykę w ten sposób, że w sytuacji gdy konsument po otrzymaniu pisma z informacją o ubezpieczeniu na kolejny okres dokona zapłaty składki ubezpieczeniowej w wysokości wskazanej w treści pisma (również przed upływem ostatniego dnia bieżącego okresu ubezpieczenia), to umowa ubezpieczenia zawarta na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia będzie uznawana za umowę ubezpieczenia OC p.p.m. zawartą w trybie art. 28 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z powyższym spółka nie będzie kwestionować skuteczności wypowiedzenia takich umów, przekazało Link4 w komunikacie.

Towarzystwo zobowiązało się ponadto do skomunikowania się z klientami, których wypowiedzenia umów nie zostały uznane za skuteczne. Link4 zapyta się tych konsumentów, czy podtrzymują złożone wypowiedzenie i domagają się proporcjonalnego zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres następujący po wypowiedzeniu, czy żądają uznania ochrony ubezpieczeniowej za istniejącą w tym okresie. Także zgodnie z komunikatem, jeżeli uznanie wypowiedzenia za skuteczne w konkretnym wypadku mogłoby mieć negatywne skutki prawne dla konsumenta, spółka pouczy go o tym.

Zobowiązania towarzystwa zostało zaakceptowane przez Prezesa UOKiK w decyzji nr RPZ 1/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...