bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania za zmianę lotu przesiadkowego

Linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania za zmianę lotu przesiadkowego

Dodano: 2016-04-19
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 2016 r. (sygn. akt I CNP 7/15) orzekł, że linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania za kolejny, odwołany lot, jeśli umowa została podjęta z innym przewoźnikiem.

W rozpoznawanej sprawie kobieta odbywała podróż do Detroit. W związku z tym musiała zakupić dwa bilety u różnych przewoźników. Pierwszy w nich został odwołany trzy tygodnie przed planowanym terminem odlotu, w związku z czym powódka musiała przełożyć termin drugiego lotu. Kobieta wniosła do pierwszego przewoźnika roszczenie o zwrot różnicy ceny, jaką musiała wpłacić przy zmianie terminu lotu.

Sprawa trafiła do sądu. Sąd I instancji zasądził korzystny dla kobiety wyrok., Z którym nie zgodziła się strona. Wniesiono apelację. Sąd II instancji zmienił wyrok, uznając, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, pasażerowi nie przysługuje odszkodowanie, jeśli został powiadomiony o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem odlotu.

Kobieta nie zgodziła się z wyrokiem Sądu Okręgowego. Złożyła wniosek kasacyjny do Sądu Najwyższego, który powtórzył pogląd II instancji, twierdząc, że kobieta została poinformowana o odwołaniu podróży na trzy tygodnie przed planowanym odlotem, zostało jej zaproponowany lot zastępczy następnego dnia, w związku z powyższym kobieta miała wystarczająco czasu na zmianę planów. Zdaniem SN, przewoźnik nie miał obowiązku pokryć kosztów zmiany biletu na drugi lot. W uzasadnieniu Sąd podniósł, że odszkodowanie nie może dotyczyć szkody, która nie powstała z przyczyn leżących po stronie pozwanego z powodu braku związku przyczynowego między podróżami lotniczymi różnych przewoźników na podstawie odrębnie zawartych umów, a nie jednej umowy na przewóz kolejnymi środkami transportu. Jedyny związek przyczynowy, jaki można dostrzec w sprawie, wynika z ułożenia podróży w określony sposób.

Pliki do pobrania

i_cnp_7-15-1.pdf

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...