bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Likwidacja szkód powstałych wskutek karambolu

Likwidacja szkód powstałych wskutek karambolu

Dodano: 2017-02-20

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyjaśnia w specjalnym komunikacie, jak przebiega proces likwidacji szkód w „niestandardowych” wypadkach – gdy w zdarzeniu komunikacyjnym wzięło udział kilka pojazdów lub uczestnikiem wypadku był pojazd uprzywilejowany.  

Po pierwsze, jak wskazują eksperci towarzystwa ubezpieczeń, przyczynę zdarzenia, a także osoby odpowiedzialne na wypadek można łatwo ustalić, jeśli do zdarzenia zostanie wezwana policja. Funkcjonariusze są zobowiązani do przeprowadzenia dochodzenia, które ma ustalić przebieg zdarzenia i jego przyczyny.

– Wyjaśnianie sprawy może być natomiast trudniejsze, jeśli brały w niej udział pojazdy uprzywilejowane lub poszkodowanych uczestników jest wielu, tak jak w przypadku karambolu. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od liczby czy funkcji zaangażowanych w wypadek osób, jego okoliczności zawsze muszą być analizowane indywidualnie – tłumaczy Michał Makarczyk, Dyrektor Likwidacji Szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

W przypadku karambolu ustalenie winnych jest zdecydowanie trudniejsze i zabiera więcej czasu. Dlatego zakłady ubezpieczeń powinny przy takich zgłoszeniach rozpocząć proces likwidacji szkód bez czekania na dokładne ustalenia policji.

– Jeśli na podstawie zebranych materiałów możliwe jest określenie odpowiedzialności czy stopnia przyczynienia się do zdarzenia zaangażowanych w nie osób, wówczas w oparciu o te ustalenia wypłacane jest odszkodowanie. Gdy natomiast sprawa jest na tyle skomplikowana, że przy pomocy dostępnych środków nie da się ustalić okoliczności wypadku i wskazać odpowiedzialności jego uczestników, zakład ubezpieczeń może uzależnić wypłatę odszkodowania od zakończenia postępowania karnego lub cywilnego – mówi Michał Makarczyk z Compensa.

W takich okolicznościach, jak wskazano w materiale ubezpieczyciela, przydatne okazuje się posiadanie ubezpieczenia autocasco, dzięki któremu można szybko uzyskać świadczenie za szkody powstałe wskutek karambolu. Zakład ubezpieczeń, w którym polisę AC posiada poszkodowany, likwiduje szkodę, a następnie zgłasza roszczenie regresowe do ubezpieczyciela sprawcy kolizji.  

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...