bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Likwidacja szkód komunikacyjnych bez udziału ludzi? To już się dzieje!

Likwidacja szkód komunikacyjnych bez udziału ludzi? To już się dzieje!

Dodano: 2022-11-29

Pierwszą całkowicie automatyczną likwidację szkody z AC przeprowadziła Warta, a cały proces odbył się bez udziału człowieka.

Zgłoszenie poszkodowanego zostało przyjęte przez voicebota. W kolejnym kroku automatycznie stworzono i przekazano klientowi poprzez wiadomość e-mail listę wymaganych dokumentów. W taki sam sposób opracowano zlecenie dla warsztatu naprawczego. Ten ostatni przygotował kosztorys, który  został zaakceptowany przez Wartę w oparciu o narzędzia Tractable. Podkreślmy, że wszystko, o czym mowa, odbywało się w sposób automatyczny.

Weryfikacja kosztorysu, potwierdzenie odpowiedzialności, a także przygotowanie oraz zatwierdzenie wypłaty trwało w sumie pięć minut. Natomiast cały proces – od przyjęcia zgłoszenia do zatwierdzenia płatności – dwa dni.

Tekst źródłowy znajduje się pod adresem: https://www.cashless.pl/12771-warta-automatyczna-likwidacja-szkody.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...