bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Lider branży ubezpieczeniowej z Grecji rozszerza współpracę z firmą SAS na potrzeby RODO

Lider branży ubezpieczeniowej z Grecji rozszerza współpracę z firmą SAS na potrzeby RODO

Dodano: 2017-07-25

INTERAMERICAN, lider branży ubezpieczeniowej w Grecji, rozszerza zakres współpracy z firmą SAS i wykorzystanie rozwiązania Data Governance na potrzeby RODO.

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej będą obowiązane stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku ze zbliżającym się terminem stosowania RODO przedsiębiorcy powinni zweryfikować czy mechanizmy które stosują do pozyskiwania i przetwarzania danych są zgodne z nową regulacją i jakie niezbędne zmiany należałoby wprowadzić (czytaj więcej: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO; Wpływ RODO na przetwarzanie danych wrażliwych przez zakłady ubezpieczeń).

SAS ze swoimi rozwiązaniami wspiera INTERAMERICAN w dążeniu do stania się całkowicie cyfrową firmą ubezpieczeniową. Platforma SAS zapewnia ochronę danych osobowych swoich klientów przed potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...