bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Legalne przetwarzanie danych w świetle RODO

Legalne przetwarzanie danych w świetle RODO

Dodano: 2018-02-09

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadzi zmiany w zasadach na jakich odbywa się pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Implementowane zmiany wciąż budzą wiele wątpliwości. Jedną z nich jest pytanie, czy dane uzyskane przed wejściem w życie rozporządzenia mogą być legalnie przetwarzane bez ponownej zgody?

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...