bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
KUKE zawarł porozumienie z Santander Bank Polska w zakresie sprzedaży ubezpieczeń eksportowych

KUKE zawarł porozumienie z Santander Bank Polska w zakresie sprzedaży ubezpieczeń eksportowych

Dodano: 2021-06-22
Publikator: informacja prasowa

Santander Bank Polska jako pierwszy polski bank zaoferuje przedsiębiorcom najnowsze instrumenty z oferty KUKE. Porozumienie o współpracy podpisali prezes KUKE Janusz Władyczak oraz Juan de Porras Aguirre, wiceprezes zarządu Santander Bank Polska.

Zawarte porozumienie ma przyczynić się do promowania nowego systemu wsparcia eksportu wśród klientów banku. Dodatkowo spółki mają współpracować także na innych polach, m.in. wspólnie prowadząc akcje informacyjne na temat zalet trade finance.

– Finansowanie eksportu i ekspansji polskich firm na zagranicznych rynkach jest jednym z priorytetów w działaniach Santander Bank Polska. Eksporterzy to dynamiczne i kreatywne firmy, nastawione na rozwój, niebojące się konkurencji. Doświadczenia pandemii tylko potwierdziły, że banki powinny stawiać na coraz szerszą z nimi współpracę i wspierać ich ekspansję – powiedział Juan de Porras Aguirre, wiceprezes zarządu Santander Bank Polska.

– Cieszymy się, że partnerem w tych przedsięwzięciach na jeszcze szerszą skalę będzie KUKE, z którą współdziałamy od lat przy różnych transakcjach. Zaoferowane w tym roku przez KUKE rozwiązania to zupełnie nowa jakość wsparcia dla eksporterów, dająca szansę na zwielokrotnienie obecności Polski na światowych rynkach. To też szansa na pobudzenie krajowych inwestycji nastawionych na eksport i przekonanie kolejnych firm, by odważnie wychodziły za granicę ze swoimi produktami i usługami. Już wkrótce pierwsi klienci powinni skorzystać z najnowszych rozwiązań oferowanych przez nas. Widzimy bardzo duże możliwości wykorzystania gwarancji KUKE dla finansowania obrotowego oraz inwestycyjnego, dzięki czemu firmy będą mogły pozyskać większe limity kredytowe – dodał przedstawiciel banku.

W ramach systemu wsparcia eksportu KUKE wprowadziła nowe instrumenty oraz gruntownie zmodyfikowała ofertę istniejących produktów udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Pojawiły się m.in. gwarancje spłaty kredytu na finansowanie bieżące, gwarancje spłaty zobowiązań wobec dostawców oraz gwarancje na finansowanie łańcucha dostaw, które pomogą eksporterom m.in. pozyskać w bankach i firmach faktoringowych dodatkowe środki. Z kolei w odniesieniu do gwarancji kontraktowych uproszczono procedury i wymogi dokumentowe, poszerzono zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania. 

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...