bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
KUKE pozytywnie ocenia ostatnie misje zagraniczne

KUKE pozytywnie ocenia ostatnie misje zagraniczne

Dodano: 2016-08-23

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych na niemal 7 mld zł oceniła ostatnie misje zagraniczne Ministerstwa Rozwoju, w których towarzyszyła przedsiębiorcom.

KUKE aktywnie wspiera polskich eksporterów w pozyskiwaniu kontraktów eksportowych. Przekłada się to na wzrost wiarygodności polskich firm jako potencjalnych partnerów biznesowych. Korporacja, deklarując zagranicznym kontrahentom gotowość udzielenia ochrony ubezpieczeniowej transakcjom realizowanym z polskimi eksporterami, otwiera wiele drzwi na rynkach zagranicznych, dotychczas z różnych powodów zamkniętych dla polskich przedsiębiorców. Obecność KUKE daje również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami instytucji publicznych decydujących w kwestiach inwestycji i realizujących politykę krajową w newralgicznych sektorach, takich jak infrastruktura transportowa, energetyka, przemysł wydobywczy, paliwowy czy petrochemiczny.

Wyjazdy polskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i KUKE do Iranu są tego przykładem. Dały one możliwość pozyskania kontraktów eksportowych na kwotę nawet 6 mld zł w perspektywie najbliższych 3 lat. Podczas tych spotkań polscy przedsiębiorcy, przy wsparciu KUKE, zawarli porozumienia o współpracy pozytywnie rokujące w relacjach biznesowych na przyszłość i otwierające możliwości udziału w nowych planach inwestycyjnych Iranu. KUKE przypomina, że po zniesieniu w marcu 2016 r. sankcji Iran jest jednym z pięciu priorytetowych dla Polski kierunków eksportu, w szczególności w zakresie dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym.

KUKE za równie udaną uznała misję do Kazachstanu, w której przedstawiciele polskiego biznesu wraz z przedstawicielami narodowego ubezpieczyciela wspólnie wystąpili z ofertą szerokiej współpracy. W jej efekcie już dziś polskie firmy planują realizację projektów na łączną kwotę ponad 1 mld zł. W planach są już kolejne misje, m.in. do Australii, Nowej Zelandii oraz na Kubę.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...