bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
KUKE podpisała umowę o współpracy z kazachską agencją ubezpieczeń kredytów eksportowych

KUKE podpisała umowę o współpracy z kazachską agencją ubezpieczeń kredytów eksportowych

Dodano: 2016-08-26

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych poinformowała, iż w dniu 23 sierpnia 2016 r. podpisała umowę o współpracy w zakresie reasekuracji z kazachską agencją ubezpieczeń kredytów eksportowych. Do podpisania porozumienia doszło w Warszawie podczas Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego.

– Podpisane porozumienie stanowi ramową umowę reasekuracji, na podstawie której KUKE będzie mogła cedować do KazExportGarant ryzyko związane z ubezpieczanymi transakcjami eksportowymi oraz przyjmować od kazachskiej agencji ryzyko związane z transakcjami eksportowymi ubezpieczonymi przez tę agencję. Umowa będzie działała na zasadach fakultatywnych tj. każde ryzyko będzie podlegało indywidualnej akceptacji reasekuratora. Współpraca w ramach porozumienia pozwoli na bardziej efektywne wspieranie transakcji handlowych pomiędzy Polską a Kazachstanem – podaje KUKE.

KazExportGarant wspiera przedsiębiorstwa Kazachstanu w ich działalności na rynkach zagranicznych. Istnieje od 2004 r. jako rządowa agencja. Od stycznia 2005 r. działa na rynku ubezpieczeń kazachskich jako zakład reasekuracyjny.

Podczas Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego zostało zawartych szereg porozumień. Podpisanie przez KUKE i KazExportGarant umowy o współpracy było jednym z nich. Kazachstan znalazł się w zestawieniu pięciu perspektywicznych rynków dla polskich eksporterów opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...