bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Które spółki zapłaciły najwyższy podatek dochodowy za 2015 r.?

Które spółki zapłaciły najwyższy podatek dochodowy za 2015 r.?

Dodano: 2016-04-08

Portal Bankier.pl przygotował zestawienie dwudziestu spółek akcyjnych z Giełdy Papierów Wartościowych, które zapłaciły najwyższe podatki dochodowe w 2015 r. Łącznie spółki te wniosły do budżetu państwa 5,78 mld zł, czyli mniej więcej równowartość kosztu wybudowania II linii warszawskiego metra. Portal przeanalizował podsumowania roczne największych podmiotów gospodarczych w Polsce.

Według autorów zestawienia w poprzednim roku najwyższy podatek dochodowy zapłaciło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Spółka zakończyła rok z zyskiem w wysokości 3 mld zł, z czego do budżetu państwa musiała odłożyć 878 mln zł. Kolejnym rekordzistą został Bank Zachodni WBK, którego podatek dochodowy wyniósł 644 mln zł. Na trzecim miejscu uplasowało się PZU z podatkiem w wysokości 597 mln zł.

Warto dodać, że podatek dochodowy jest jednym z rodzajów danin, jakie przedsiębiorstwa wnoszą do budżetu państwa. Powyższe zestawienie nie będzie, np. wliczać w przyszłym roku podatku od aktywów instytucji finansowych, który obniża zysk brutto podmiotów działających w sektorze finansowych, co przekłada się na niższy podatek dochodowy. Innym podatkiem nieujmowanym w obliczaniu podatku dochodowego jest danina, która została nałożona m. in. na KGHM, czyli tzw. podatek od wydobycia niektórych kopalń. Z tytułu tego podatku w zeszłym roku spółka musiała odłożyć na rzecz państwa prawie 1,5 mld zł, czyli tyle, co suma podatku dochodowego od trzech podmiotów: PKO, PeKaO i Orlen. 

Podatek dochodowy nie jest liczony tylko na podstawie bieżących kosztów i przychodów przedsiębiorstw. Istnieje również kategoria odroczonego podatku dochodowego. W związku z czym, nie zawsze kwota podatku dochodowego wykazana w zestawieniu trafia w całości do budżetu państwa w danym roku rozliczeniowym, np. w przypadku PGNiG podatek odroczony wyniósł 181 mln zł. Podatek odroczony może przyjąć wartość ujemną m. in. gdy nastąpiły straty podatkowe w rozliczeniu. W sytuacji, gdy jego wartość bezwzględna będzie wyższa od wartości podatku dochodowego, ten również przybiera wartość ujemną. W ten sposób spółka może osiągnąć wyższy zysk netto niż brutto. Proszę sobie wyobrazić, że takie sytuacje nie należą do rzadkich.

Rok z ujemnym podatkiem dochodowym zakończyło aż 147 podmiotów notowanych na GPW. Wśród nich największą stratę w wartości brutto po dokonaniu odpisu podatku odroczonego wykazały JSW, PGE, Tauron, KGHM, PHN i Bogdanka.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

    Zadaj Pytanie