bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Krótszy termin przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Krótszy termin przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Dodano: 2016-10-07

W dniu 6 października 2016 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ograniczając termin przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie będzie mogła być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano.

W dotychczasowym stanie prawnym przepisy ustanawiały jedynie okres, za który organ rentowy mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od osoby, która to świadczenie pobrała, tj. 3 lata wstecz od ostatniej wypłaty (pobrania) świadczenia. Przepisy nie przewidywały jednak okresu, po upływie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma możliwości żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...