bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
KPF: Niepewna przyszłość branży pośrednictwa finansowego

KPF: Niepewna przyszłość branży pośrednictwa finansowego

Dodano: 2016-09-30
Publikator: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Na przyszłość sektora pośrednictwa finansowego wydaje się obecnie mieć wpływ nie tylko to, co dzieje się w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i rynku kapitałowym, ale również rozwiązania rekomendowane przez część środowiska politycznego. Repolonizacja banków, frankowicze i polisolokaty mają lub mogą mieć tu duże, praktyczne znaczenie – wskazała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i Związek Firm Doradztwa Finansowego oszacowali, że wartość kredytów hipotecznych, udzielonych tylko przez pośredników finansowych zrzeszonych ww. instytucjach, w pierwszym półroczu 2016 r., stanowiła 40,4% ogólnej wartości udzielonych w tym okresie kredytów hipotecznych. W II kwartale 2016 r. ich wartość wyniosła 4,5 mld PLN (o 8,9% więcej niż w analogicznym kwartale 2015 r. i o 12,1% więcej niż w I kwartale 2016 r.). Wartość sprzedanych przez pośredników kredytów gotówkowych w pierwszym półroczu 2016 r. stanowiła 4,5% ogólnej wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. W II kwartale 2016 r. osiągnęła ona 955 mln PLN (o 15,6% więcej niż w I kwartale 2015 r. i o 13,3% więcej niż w I kwartale 2016 r.).

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...