bg
Chcę wiedzieć o...

Koszty pracy w UE

Dodano: 2016-04-19
Publikator: Eurostat

Eurostat opublikował dane przedstawiające koszty pracy w krajach UE. Koszty pracy w Polsce należą do jednych z najniższych. Średni godzinowy koszt pracy w UE wyniósł według danych uzyskanych przez Eurostat 25 euro, podczas gdy dla Polski wartość ta uplasowała się na poziomie 8,6 euro. W krajach strefy euro średni koszt pracy za godzinę wyniósł 29,5 euro.

Polska zajęła w zestawieniu 6. z najgorszych pozycji. Niższe koszty pracy odnotowano w Bułgarii (4,1 euro), Rumunii (5 euro), Litwie (6,8 euro), Łotwie (7,1 euro), na Węgrzech (7,5 euro). Podczas gdy w krajach z pierwszej piątki zestawienia najwyższe koszty pracy są w Danii (41,3 euro), Belgii (39,1 euro), Szwecji (37,4 euro), Luksemburgu (36,2 euro) oraz Francji (35,1 euro). Na podstawie tego wycinka zestawienia analiz Eurostatu można zauważyć ogromną przepaść i zróżnicowanie w sposobie kształtowania gospodarki i polityki regulującej rynek oraz ekonomię pracy. Poza krajami członkowskimi, najwyższe koszty pracy odnotowano w Norwegii, gdzie średni koszt pracy wyniósł 51,2 euro.

Eurostat podał także dane w rozróżnieniu na sektory gospodarki. I tak w branży przemysłowej średni koszt pracy wyniósł 25,9 euro dla wszystkich krajów Wspólnoty i 32,3 euro dla państw należących do sfery euro. Natomiast w usługach średni koszt pracy uplasował się na poziomie 24,9 euro w krajach UE oraz 28,6 euro w strefie euro. W sektorze budownictwa odpowiednio 22,4 i 25,8 euro.

W zestawieniu wzięto pod uwagę także koszty pracy sektora rolniczego i administracji publicznej.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...