bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Konsument poinformowany to konsument świadomy? Kolejne obowiązki informacyjne pośredników według dyrektywy IDD (2)

Konsument poinformowany to konsument świadomy? Kolejne obowiązki informacyjne pośredników według dyrektywy IDD (2)

Dodano: 2016-04-04

W dniu wczorajszym w dzienniku beinsured prezentowaliśmy Państwu nowe obowiązki, jakie będzie wymuszała na pośrednikach ubezpieczeniowych niedawno uchwalona dyrektywa IDD, szczególnie w zakresie zmian w definiowaniu pośredników oraz obowiązków informacyjnych. Dziś chcemy pogłębić ten temat, a mianowicie zastanowić się nad praktyczną realizacją ujawniania prowizji przez pośredników.

Ujawnianie prowizji – komu? kiedy? i jak?

IDD nakazuje, aby pośrednik ubezpieczeniowy przekazywał klientowi, odpowiednio wcześnie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, m. in. informacje o tym, czy w związku z umową ubezpieczenia za swoją pracę otrzymuje honorarium – to znaczy wynagrodzenie płacone bezpośrednio przez klienta; prowizję dowolnego rodzaju – to znaczy wynagrodzenie uwzględnione w kwocie składki ubezpieczenia, jakikolwiek inny rodzaj wynagrodzenia, w tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju oferowaną lub przekazywaną w związku z umową ubezpieczenia, wynagrodzenie stanowiące połączenie którychkolwiek rodzajów wynagrodzenia wskazanych powyżej.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...