bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Konsument poinformowany to konsument świadomy? Kolejne obowiązki informacyjne pośredników według dyrektywy IDD (2)

Konsument poinformowany to konsument świadomy? Kolejne obowiązki informacyjne pośredników według dyrektywy IDD (2)

Dodano: 2016-04-04

W dniu wczorajszym w dzienniku beinsured prezentowaliśmy Państwu nowe obowiązki, jakie będzie wymuszała na pośrednikach ubezpieczeniowych niedawno uchwalona dyrektywa IDD, szczególnie w zakresie zmian w definiowaniu pośredników oraz obowiązków informacyjnych. Dziś chcemy pogłębić ten temat, a mianowicie zastanowić się nad praktyczną realizacją ujawniania prowizji przez pośredników.

Ujawnianie prowizji – komu? kiedy? i jak?

IDD nakazuje, aby pośrednik ubezpieczeniowy przekazywał klientowi, odpowiednio wcześnie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, m. in. informacje o tym, czy w związku z umową ubezpieczenia za swoją pracę otrzymuje honorarium – to znaczy wynagrodzenie płacone bezpośrednio przez klienta; prowizję dowolnego rodzaju – to znaczy wynagrodzenie uwzględnione w kwocie składki ubezpieczenia, jakikolwiek inny rodzaj wynagrodzenia, w tym korzyść ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju oferowaną lub przekazywaną w związku z umową ubezpieczenia, wynagrodzenie stanowiące połączenie którychkolwiek rodzajów wynagrodzenia wskazanych powyżej.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...