bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Koniec wojny cenowej

Koniec wojny cenowej

Dodano: 2015-09-30
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego już od wielu miesięcy z niepokojem przygląda się trwającej na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wojnie cenowej. Dotychczasowe działania regulatora nie przyniosły jednak jakiejkolwiek istotnej zmiany w tym zakresie i ceny, głównie OC komunikacyjnego, jak były, tak też są relatywnie niskie. Dlatego też KNF ostatecznie zdecydowała się na skierowanie do zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w 3 i 10 grupie ryzyk majątkowych oficjalnego stanowiska w tej kwestii.

KNF zwraca uwagę, że wysokość składki ubezpieczeniowej powinna być adekwatna do zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia oraz kosztów działalności. Komisja zaleca, by kalkulacja wysokości składki ubezpieczeniowej była oparta na rzeczywistej analizie ryzyka i zapewniała pokrycie wydatków z tytułu świadczeń odszkodowawczych, co w tej chwili nie ma miejsca. Niepokojące bowiem jest obniżenie rentowności tego sektora.

KNF rekomenduje także zakładom ubezpieczeń poprawę procesu taryfikacji, ponieważ obserwuje, że mimo częstych zmian w taryfach, nie poprawia się rentowność zakładów ubezpieczeń. Wskazuje również na konieczność analizy warunków współpracy z pośrednikami ubezpieczeniowymi w zakresie ich wynagrodzenia, które wg Komisji powinno być ustalone w oparciu o obiektywne czynniki, a nie powinno być stałe. W zakresie zniżek, przyznawanych klientom, KNF zaleca, by unikać sytuacji, gdy ich kumulacja obniża cenę składki do poziomu poniżej rentowności.

Komisja nie poprzestaje jednak jedynie na zaleceniach dotyczących odpowiedniej kalkulacji składki, ale zwraca uwagę na szereg innych możliwości poprawienia rentowności zakładów ubezpieczeń. Proponuje między innymi ściślejszą współpracę z właścicielami pojazdów w zakresie ograniczenia szkodowości na podstawie analizy jej przebiegu, albo mediacje z osobami dochodzącymi roszczeń odszkodowawczych w celu ograniczenia kosztów procesów sądowych.

KNF ostrzega również, że jeśli wezwanie do podjęcia działań nie przyniesie oczekiwanego skutku, prawo przewiduje wiele możliwości zastosowania środków nadzorczych. Dodatkowo zwróci się do zagranicznych nadzorów oddziałów sprzedających w Polsce ubezpieczenia komunikacyjne o wyegzekwowanie wobec oddziałów analogicznych zasad.

Teraz KNF może jedynie ostrzegać i zalecać, bo w obszarze objętym treścią omawianego stanowiska Komisja niewiele może zdziałać tak długo, jak długo wypłacalność zakładu ubezpieczeń i odpowiednie rezerwy są na właściwym poziomie. Sytuacja zmieni się z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wówczas KNF zostanie wyposażona w możliwość wydawania rekomendacji dla rynku praktycznie w każdym obszarze. Dlatego też w razie dalszego utrzymywania się wojny cenowej z całą pewnością powstanie stosowna rekomendacja, której niewdrożenie będzie oznaczało bardzo wymierne sankcje dla ubezpieczycieli i ich zarządów.

Pliki do pobrania

stanowisko_knf__kalkulacja_wysokosci_skladki_ubezpieczeniowej.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...