bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Konflikt w pracy nie stanowi powodu rozwiązania umowy o pracę

Konflikt w pracy nie stanowi powodu rozwiązania umowy o pracę

Dodano: 2016-03-11
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 grudnia 2015 r. (sygn. akt III PK 39/15) orzekł, że główna księgowa, która udowodniła przed sądem, że przyczyną jej zwolnienia był konflikt z innym pracownikiem, a nie likwidacja stanowiska, może ubiegać się o odprawę.

Kobieta zatrudniona na stanowisku głównej księgowej weszła w konflikt z współpracownikiem – radcą prawnym. Kobieta zarzucała mu m.in. niewłaściwe rozliczanie delegacji. W ostateczności została jej wypowiedziana umowa o pracę. Za przyczynę zwolnienia uznano zmianę formy zatrudnienia głównego księgowego z umowy o pracę na umowę cywilnoprawną z podmiotem gospodarczym. 

Kobieta uznała ten fakt za niezgodny z prawem i wniosła pozew do sądu I instancji, wskazując, że podany powód wypowiedzenia umowy był pozorny. Księgowa wnosiła o przyznanie 30 tys. zł odszkodowania od pracodawcy. Sąd orzekł, że likwidacja stanowiska pracy nie była jedyną i wyłączną przyczyną rozwiązania umowy. W toku postępowania sądowego ustalono, że pracodawca miał zastrzeżenia co do jakości wykonywanej  przez kobietę pracy, czego przyczynę stanowił konflikt z prawnikiem.

Zwolniona kobieta konsekwentnie domagała się prawa do odprawy. Wniosła odwołanie do sądu II instancji, ktory potwierdził orzeczenie sądu I instancji i oddalił żądanie kobiety.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten wydał orzeczenie, że termin „konflikt“ ma szerokie rozumienie i odwołuje się do źródła konfliktu, a także postaw osób zaangażowanych. Sąd stwierdził, że z zakresu konfliktu wynikałoby, że postawa księgowej była uprawniona. Wykazywała rzetelne wypełnianie swoich obowiązków. Zdaniem Sądu, powstały konflikt nie powinien powodować zerwania umowy o pracę. Istotne znaczenie ma brak wyraźnych uchybień w zachowaniu kobiety względem radcy prawnego w tym zakresie oraz kwestii pełnienia przez nią obowiązków. SN przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. 

 

Źródło: Artur Radwan, „Kłótnie w pracy nie pozbawią odprawy pracowniczej”, Dziennik Gazeta Prawna

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...