bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Konfederacja Lewiatan: blokowanie domen internetowych powinno być ostatecznością

Konfederacja Lewiatan: blokowanie domen internetowych powinno być ostatecznością

Dodano: 2017-07-31
Publikator: Konfederacja Lewiatan

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (czytaj więcej: Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym i działalności ubezpieczeniowej przyjęte przez RM). Projekt przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Finansowego, w którym zamieszczane będą platformy internetowe świadczące usługi finansowe, prowadzone przez podmioty do tego nieuprawnione oraz blokowanie domen internetowych. Konfederacja Lewiatan ostrzega, iż będzie to dotkliwe zarówno dla przedsiębiorców świadczących usługi albo sprzedających towary w internecie, jak również obywateli korzystających z usług elektronicznych.

Zgodnie z projektem Komisja Nadzoru Finansowego ma zamieszczać w rejestrze domeny internetowe naruszające przepisy prawa, jeżeli uzna, że wymaga tego ochrona interesów uczestników rynku finansowego. Ponadto KNF nie musi składać w tym zakresie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

– W naszej opinii prowadzi to do niepokojącego upowszechniania się mechanizmu, który pozwala na blokowanie użytkownikom dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, w oparciu o niepodlegające uprzedniej kontroli sądowej rozstrzygnięcia administracyjne. W oczywisty sposób rodzi to pytanie o proporcjonalność i adekwatność tych środków w stosunku do praw i swobód obywatelskich, takich jak wolność wypowiedzi, prawo dostępu do informacji czy swoboda działalności gospodarczej – mówi Anna Dużyńska-Pucha, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, blokowanie domen internetowych jest rozwiązaniem na tyle dotkliwym dla przedsiębiorców świadczących usługi albo sprzedających towary w internecie, że powinien być wdrażany tylko i wyłącznie w tych przypadkach, gdy zawiodły wszystkie inne dostępne narzędzia, w tym przewidziane w obowiązującym już prawie administracyjnym, karnym czy cywilnym. – Analiza projektu wywołuje wrażenie, że projektodawca uznał takie rozwiązanie za uzasadnione, bo jest najprostsze z perspektywy organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa – dodaje Anna Dużyńska-Pucha.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...