bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Koncepcja zasad dobra ogólnego w kontekście usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa

Koncepcja zasad dobra ogólnego w kontekście usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa

Dodano: 2016-08-07

Jak już wskazywaliśmy, zasady dobra ogólnego obowiązujące w Unii Europejskiej związane są ze swobodą świadczenia usług i dotyczą zasadniczo konieczności stosowania się do lokalnych przepisów wspólnych dla każdego przedsiębiorcy (krajowego i zagranicznego). Co do zasady swoboda świadczenia usług oraz swoboda przedsiębiorczości nie mogą podlegać utrudnieniom ani ograniczeniom, jedynie zasady dobra ogólnego mogą stanowić podstawę pewnych restrykcji w tym zakresie. Z tego też względu nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...