bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 365. posiedzenia KNF – głównym tematem emerytury

Komunikat z 365. posiedzenia KNF – głównym tematem emerytury

Dodano: 2017-08-02
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 1 sierpnia 2017 r. odbyło się 365. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Ludmiły Agnieszki Falak-Cyniak na stanowisko członka zarządu Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. oraz Jacka Tomasika na stanowisko członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.

Ponadto Komisja jednogłośnie zezwoliła na przejęcie zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Aegon PTE. KNF wyznaczyła datę rozpoczęcia likwidacji Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 1 września 2017 r., datę zakończenia likwidacji na dzień 17 listopada 2017 r., a także datę przeniesienia aktywów Nordea OFE do Aegon OFE na dzień 17 listopada 2017 r.

Podczas posiedzenia Komisja zezwoliła również na zmianę statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. oraz AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Avivę Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zarządzany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A., karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka naruszyła art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, oraz nałożyła karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł wobec stwierdzenia naruszenia art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym po wejściu w życie ustawy zmieniającej.

W rozpoznawanej sprawie Komisja stwierdziła, że doszło do dwukrotnego naruszenia prawa. Jak wskazuje KNF, pierwsze naruszenie polegało na niedokonaniu w terminie zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów spółki wynoszącego ponad 10% o co najmniej 2%, w związku z transakcją nabycia akcji spółki na rynku regulowanym z dnia 25 sierpnia 2015 r. Drugie naruszenie zaś na niedokonaniu w terminie zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów spółki wynoszącego ponad 10% o co najmniej 2% w związku z transakcją nabycia akcji Spółki na rynku regulowanym z dnia 11 stycznia 2017 r.

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na 29 sierpnia 2017 r.

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...