bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 349. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zgoda na objęcie udziałów w Pocztowym TUW

Komunikat z 349. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zgoda na objęcie udziałów w Pocztowym TUW

Dodano: 2017-04-03
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 31 marca 2017 r. odbyło się 349. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego objęcia przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników udziałów krajowego zakładu ubezpieczeń Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, powodującego przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa, ustalając jednocześnie dzień 31 lipca 2017 r. jako termin, do którego powinno nastąpić objęcie.

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na 11 kwietnia 2017 r.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...