bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 340. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat z 340. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2017-01-11
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się trzysta czterdzieste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Komisja nałożyła na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Praktyka ta, jak uzasadniła w komunikacie KNF, stanowi naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Herbicha na stanowisko członka Zarządu Aviva Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Aviva WBK S.A.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...