bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 331. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat z 331. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-10-31
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 28 października 2016 r. odbyło się 331. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas posiedzenia Komisja, na podstawie art. 228 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 228 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jednogłośnie nałożyła na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty między innymi art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Ponadto, KNF, na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jednogłośnie nałożyła na Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych w związku z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wobec niezawiadomienia KNF o zamiarze bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub objęcia akcji spółki prowadzącej giełdę w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego.

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na 8 listopada 2016 r.

Pełny komunikat z 331. posiedzenia KNF jest dostępny na stronie internetowej Komisji, pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2016/331_posiedzenie_KNF.html

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...