bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 328. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat z 328. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-10-26

W dniu 25 października 2016 r. odbyło się 328. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Wzięli w nim udział: Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Kwaśniak i Lesław Gajek – Zastępcy Przewodniczącego KNF, Armen Artwich – Przedstawiciel Ministra Rozwoju, Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zawarcie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego PFR Starter Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z PFR Ventures sp. z o.o.

Zgodnie z art. 46 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zawarcie przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych umowy w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu aktywów niepublicznych lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 i 3 ww. ustawy, wymaga zgody KNF. Przed zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw zgoda KNF nie była wymagana.

KNF jednogłośnie zgłosiła sprzeciw co do zamiaru bezpośredniego nabycia przez Przedsiębiorstwo Usługowe HEDA sp. z o. o. akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ze względu na przesłanki określone w art. 54h ust. 1 pkt 3 w związku z art. 54h ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

  • zjawisk, zagrożeń i wyzwań w polskim sektorze bankowych w perspektywie kilkuletniej,
  • zasad uwzględniania domów maklerskich w grupowych planach naprawy.

Kolejne posiedzenie KNF zaplanowane jest na dzień 8 listopada 2016 r.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...