bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Komunikat z 318. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Komunikat z 318. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Dodano: 2016-08-09
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 9 sierpnia 2016 r. odbyło się 318. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas trzysta osiemnastego posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie między innymi:

• Ryszarda Frączka na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM,

• Adama Kałdusa na Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,

• Grzegorza Kukli na Członka Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A., odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,

• Rafała Mosionka na Członka Zarządu Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group i Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

Ponadto, KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Alior Bank S.A. akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Na posiedzeniu Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Pana Marcina Chadaja akcji AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK.

W trakcie posiedzenia KNF jednogłośnie nałożyła na 23 biura usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 3000 złotych na 1 biuro (wyższa kara jest związana z tym, że biuro było już wcześniej karane przez KNF za podobne naruszenia), po 900 złotych na 16 biur, 500 złotych na 5 biur i 300 złotych na 1 biuro za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

• nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo

• niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia.

W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

Najbliższe posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego zaplanowane jest na 30 sierpnia 2016 r.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...